Arabisch 1.2

18/09/2017 - 19/06/2018

The content is NOT available in English. Therefore we show you this content in another language.

Tijdens de cursus worden spellingregels stap voor stap uitgelegd, leer je kleine woorden lezen en schrijven en duidelijke zinsconstructies maken. Je woordenschat wordt uitgebreid.

Basiskennis van het alfabet is vereist.

Contacttaal in de les is Frans.

Practical information