Eigen kweek: Neerpede

30/09/2017 - 30/09/2017

The content is NOT available in English. Therefore we show you this content in another language.

Duurzame handel en consumptie in Brussel
Sinds enkele jaren beweegt er een en ander in de Brusselse omgang met eten. Massaproductie, massaconsumptie en verre transporten blijven hoogtij vieren, maar toch: er zijn aanzetten tot andere manieren van produceren en consumeren. In Neerpede, een stukje Anderlecht buiten de Ring, kan je dat met eigen ogen ontdekken. Van oudsher is Anderlecht een landbouwgemeente, en in Neerpede zijn de boeren nooit volledig verdwenen. Maar sinds een paar jaren zijn er ook boeren actief die zich rechtstreeks tot de Brusselaar richten voor de verkoop van hun groenten en fruit. Een rondgang in het landelijke Neerpede langs coöperaties, testmoestuinen, vergeten groenten, bio, streekproducten, zelfpluk, directe verkoop en groentenmanden.

Te voet. Brukselgids: Lut Vrints
Start: 14u, Anderlecht, metrostation Erasmus onder de plastieken wandelgang richting ziekenhuis
Einde: 17u30, in dezelfde buurt
Deelname: 10 euro

Practical information