Kennismakingsles valpreventie: Zomeraanbod 50+

17/08/2017 - 24/08/2017

The content is NOT available in English. Therefore we show you this content in another language.

Het doel van de lessen valpreventie is om de mensen bewust te maken van de gevaren en de moeilijkheden die in het dagelijkse leven ervaren worden. Situaties worden nagebootst, zodat de personen aangepast leren handelen en alert blijven. Evenwicht, spierversterking en lenigheid komen aan bod, waardoor het risico op vallen en breuken verminderd wordt.

Practical information