Kunstendag voor kinderen 2017: "HOP !"

19/11/2017 - 19/11/2017

The content is NOT available in English. Therefore we show you this content in another language.

Haal je beste moves naar boven in het Museum van Elsene!
Een kunstenaar heeft meer dan één tructje in de mouw om beweging weer te geven, of die nu verstild, heftig, golvend is of met geluid gepaard gaat. Op basis van een twintigtal werken uit de vaste collectie prikkelt de interactieve kindertentoonstelling “HOP!” de zintuigen. Ontdek samen met een animator de kracht van lichaamstaal.

Zondag 19 november 2017 – Doorlopend van 14:00 tot 17:00 (inschrijven aan het onthaal). Gratis voor kinderen (tot 18 jaar). Toegangsticket: 8 euro.
Museum van Elsene - Jean Van Volsemstraat 71 - 1050 Brussel
www.museumvanelsene.be – museum@elsene.be +32 2 515 64 21/22

Practical information