L'Espadon

263242
L'Espadon

n n n Tijdens het schooljaarn Openingn Uit water gaann n n Maandag tot donderdagn  8un  19u30n n n Vrijdagn  8un  20un n n Zaterdag en zondagn (sluiting van 13u tot 14u)n  9u en 14un  13u en 18un n n Tijdens schoolvakantiesn  n  n n n Maandag tot donderdag (sluiting van 13u30 tot 14u30)n  8u en 14u30n  13u15 en 19u30n n n Vrijdag (sluiting van 13u30 tot 14u30)n  8u en 14u30n  13u15 en 20un n n Zaterdag en zondagn (sluiting van 13u tot 14u)n  9u en 14un  13u en 18un n nnnWoensdag 14u30 tot 17u30 Kleuterbad bezetnZaterdag 09u30 tot 12u30 Kleuterbad bezet

Practical information