Het oorlogsgeweld valt stil: een stad vertelt….

458513

28/10/2018 - 25/11/2018

Este contenido no está disponible en Español. Por este motivo, el contenido se muestra en otro idioma.

Een traject tussen het Poelaertplein en de Congres Kolom.
Wat is een herdenkingsmonument? Met welke vakmannen richt men het op? Welke stijl toepassen: traditioneel of modern?
Hoe wordt het gefinancierd?
Dit traject gebeurt te voet om de schepping uit te leggen van de herdenkingsmonumenten; om terug te blikken naar het begin van de oorlog 14-18 alsook naar het einde ervan wanneer Koning Albert triomfantelijk terugkeert naar het Parlement; om stil te staan bij deze anonieme of gekende helden.

Información práctica