2 (t)huizen, 1 museum: begeleid bezoek

512212

09/06/2021 - 09/06/2022

2 (t)huizen, 1 museum: begeleid bezoek :: © Le musée BELvue

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

Het BELvue werkt samen met FMDO om verschillende mensen met een allochtone achtergrond op te leiden om hun levensverhaal te vertellen doorheen de thema's van het museum. De zes leerlinggidsen hebben Nederlands geleerd en zullen elk hun ongelooflijke, soms buitengewone, soms ontroerende verhaal vertellen tot ze aankomen in hun nieuwe land, hun tweede thuis, België.

Praktische Info
Meer info op www.fmdo.be.

Infos pratiques