Alfabetiseringlessen

451063

17/09/2018 - 20/12/2018

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

Het accent ligt vooral op het spreken, basis woordenschat aanleren en kleine zinsconstructies maken.

Infos pratiques