Arabisch 1.2

18/09/2017 - 19/06/2018

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

Tijdens de cursus worden spellingregels stap voor stap uitgelegd, leer je kleine woorden lezen en schrijven en duidelijke zinsconstructies maken. Je woordenschat wordt uitgebreid.

br>Basiskennis van het alfabet is vereist.

br>Contacttaal in de les is Frans.

Infos pratiques