Bidden in Brussel

437917

01/12/2018 - 01/12/2018

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

De superdiversiteit van het huidige Brussel, en meer bepaald die van de wijken van de zgn ‘eerste kroon’ heeft ook het religieus landschap van de hoofdstad grondig veranderd. De eeuwenoude kerktorens worden geflankeerd door synagogen, door rijzige minaretten, orthodoxe kerken en meer bescheiden gebedsplaatsen waarvan de gevel een kleurrijke boodschap verkondigt. We gaan op zoek naar de biddende Brusselaar in een migratiewijk bij uitstek, met bezoek aan enkele cultusgebouwen.

Infos pratiques