Bruegels vruchtbare jaren in Brussel

465100

06/06/2019 - 06/06/2019

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

Rond 1563 verhuisde Pieter Bruegel van Antwerpen naar Brussel waar hij in 1569 stierf. We gaan dieper in op een aantal van zijn belangrijkste werken die hij in Brussel maakte en welke invloed de stad op zijn oeuvre had. Ook de mensen rondom hem in Brussel (familie, cliënteel ) komen aan bod.

Infos pratiques