Café Quartier: "Onthaal van nieuwkomers? En wat daarna?"

18/10/2017 - 18/10/2017

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

NL // FR en-dessous

Het onthaal van nieuwkomers stelt vandaag heel veel vragen over onze hedendaagse maatschappij. Wie zijn deze nieuwkomers ? Welke zijn hun noden en verwachtingen ? Welke rechten hebben ze ? Waarom lijkt de officiële onthaalsysteem onvoldoende ? Welke rechten en bescherming voor de vrijwilligers die zich engageren ?

Deze avond staat in het teken van solidariteit en bewustmaken.
Samen luisteren we naar levensverhalen die morgen onze zouden kunnen zijn.
Samen met een paneel van deskundigen gaan we aan de slag om concrete en praktische antwoorden op economische, juridische, sociologische en sociale aspecten te bevinden.
Samen belichten we het werk van de talrijke vrijwilligers die zich dag en nacht engageren.
Samen werken we aan een meer inclusieve en solidaire maatschappij.

Programma :
18:00 Welkomwoord
18:15 Getuigenissen
18:30 Uiteenzettingen van de sprekers :
Meesteres Selma Benkhalifa : gespecialiseerd in vreemdelingenrecht
Abdelhak Ziani ; Maatschapelijk werker, voormalig lid van de Zonder Papier Unie
Serge Guy Bagamboula ; lid van de delegatie van de werknemers zonder papieren CSC
Bachir Barrou ; regisseur, maatschappelijk werker, lid van Ligue des Droits de l'Homme
19 :30 Vragen / interventies van het publiek
Event zelf is gratis Soep en brood (2)
Welkom Bienvenue Merhaba - !

FR

L’accueil des nouveaux arrivants interroge notre société d’aujourd’hui. Qui sont ces nouveaux arrivants ? Quels sont leurs attentes et leurs besoins ? A quoi ont-ils droit ? Pourquoi le système d’accueil officiel semble-t-il insuffisant ? Quels droits et protection pour les bénévoles qui s’engagent à aider les nouveaux arrivants ?

Cette soirée est placée sous les signe de la solidarité et de la conscientisation.
Ensemble, nous écouterons l’histoire de parcours de vie qui pourraient être les nôtres.
Ensemble, nous essayons de trouver des solutions concrètes et pratiques avec des experts à différents niveaux : socio-économique, social, j

Infos pratiques