Coach Café: deep democracy

461580

19/02/2019 - 19/02/2019

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

Vind je het belangrijk dat iedereen een stem heeft bij het nemen van beslissingen? Bleken ja-knikkers na de vergadering ineens toch niet meer akkoord? Deep Democracy is een vernieuwende methode voor gedragen besluitvorming. De methode creëert ruimte voor alle perspectieven en lost tegenstellingen, spanningen en conflicten op. Het maakt ruimte voor ieders ervaring, beleving en emoties. Ylva Berg en Fran Asselberghs doen een korte demo van enkele Deep Democracy-tools.

Infos pratiques