De filosofie van plato voor kinderen

512847

13/10/2021 - 13/10/2021

De filosofie van plato voor kinderen

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

Wat is een boom? Een eikenboom? Een notenboom? Een berkenboom? Een lindeboom? Een ... ? Zijn dat allemaal bomen? Of bestaat er geen enkele boom? Misschien zijn alle bomen op aarde slechts een afspiegeling, een vage schim van 1 ultieme, perfecte boom. Klopt dat enkel voor een boom? We spelen samen een schaduwspel. We plakken alle blikjes, karton, melkbussen, ... alle afval dat we vinden samen en zetten er een echte spot op. Wat is echt? Wat is vals? En wie bepaalt dat dan? Hoe zien we de werkelijkheid? Of ziet de werkelijkheid ons?

Infos pratiques