Frans beginners Alfa niv.1

21/09/2017 - 21/06/2018

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

Het accent ligt vooral op het spreken, basis woordenschat aanleren, kleine zinsconstructies maken.

Infos pratiques