Herstelacademie: Train de trainer

480877

10/06/2020 - 10/06/2020

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

De cursus ‘Train de trainer’ vormt de basis voor aanstaande trainers en
medewerkers aan de HerstelAcademie. Wanneer je de cursus volgt krijg je
zicht op hoe er precies aan de academie wordt gewerkt en verwerf je
vaardigheden om eventueel als trainer aan de slag te gaan aan de academie.

Het programma voor deze cursus bestaat uit 4 namiddagen:

* De sleutelelementen van een herstelacademie en de kwaliteitscriteria
* Inspirerend werken met groepen
* Samen een cursus maken.. Hoe doen we dat?
* Lesgeven aan de school

Kostprijs: Voor deze cursus streven we naar een 50/50-verhouding van
deelnemers met ervaringskennis en professionele kennis. Voor mensen met
ervaringskennis, hun familieleden en naasten kost de cursus 25 euro. Mensen
die zich vanuit hun professionele opdracht wensen in te schrijven betalen
voor de cursus 100 euro. In deze formule raden wij aan om zich in DUO in te
schrijven met een persoon met ervaringskennis, deze kan dan gratis
deelnemen.

De Herstelacademie biedt korte en gerichte vormingen aan rond herstel en
psychische weerbaarheid. De vormingen worden steeds in duo gegeven waarbij
ervaring en professionele kennis elkaar aanvullen. Bekijk het volledige
aanbod hier: www.herstelacademie.be/brussel-herstelacademie/ [1] 

Schrijf je in voor de 4 sessies door een mailtje te sturen
naar brussel@herstelacademie.be. 

Links:
------
[1] https://www.herstelacademie.be/brussel-herstelacademie/

Infos pratiques