Met BOp vzw: Sense of home, Welkom in je nieuwe 'thuis'

458542

04/12/2018 - 04/12/2018

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

Een boeiende lezing voor al wie bekommerd is om rusthuisbewoners. Goede en warme zorg als je hulpbehoevend wordt, vraagt om dé liefdevolle zorg die je zelf zou willen krijgen. Als je vertrekt naar een nieuwe woning is het gemakkelijker je te hechten als je er zeker kan van zijn dat je je vrienden en familie nog vaak zal zien. Als je nog naar de wekelijkse kaartnamiddag van de club kan, als je je eigen dierbare spullen kan meenemen, als je wordt aanvaard zoals je bent… zal de verhuizing best meevallen. Dit zijn bevindingen van een onderzoeksproject van Maite Mallentjer, lector aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Naast de resultaten van haar onderzoeksproject geeft zij heel wat praktische aanbevelingen. Hoe kan een woonzorgcentrum ervoor zorgen dat de bewoners zich echt thuis gaan voelen? Welke activiteiten spreken aan en welke doen het minder? Tijdens een sessie van een uur legt ze de grote lijnen uit van haar bevindingen en stelt ze de website voor met daaraan gekoppeld praktisch uitgewerkte én theoretisch onderbouwde goede praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. Lesgever Maite Mallentjer is vooral thuis in levenslooppsychologie en werkte de optie ouderen in de samenleving uit in nauwe samenwerking met het werkveld. Zij bekwaamde zich in supervisie en coaching.
Van 13.30 tot 16.30 uur in het BOp. Deelname 20 euro. Na inschrijving (vóór 30 november) ontvang je een factuur en een vormingsattest. Voor animatoren en medewerkers van woonzorgcentra, mantelzorgers en mensen op zoek naar een rusthuis.

Infos pratiques