Multimove voor kinderen met een beperking

418043

04/10/2017 - 30/05/2018

Multimove voor kinderen met een beperking

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

Tijdens de Multimovelessen ontdekken de kleuters een gevarieerd bewegingsprogramma. Dankzij speelse en uitdagende oefeningen ontwikkelen de kinderen hun motorische vaardigheden, wat de start kan betekenen van een gezonde en levenslange bewegingsparticipatie. Tijdens deze lessen is er extra aandacht en begeleiding voor kinderen met een beperking.

Infos pratiques