Mythologische, christelijke en andere verhalen

1000168
Mythologische, christelijke en andere verhalen

Veel schilderijen vertellen verhalen uit de bijbel, de mythologie of de geschiedenis. Om dergelijke schilderijen te kunnen begrijpen en waarderen moeten we die verhalen kennen, weten wie de personages op het schilderij zijn en wat er wordt afgebeeld. Bijbelse verhalen dienden sinds de 15e eeuw als voorbeeld hoe je als mens een goed leven moest leiden. In de 16e en 17e eeuw werd de Grieks-Romeinse oudheid een bron van inspiratie voor de kunst. Vanaf het midden van de 19e eeuw zoeken kunstenaars inspiratie in het alledaagse leven. We vergelijken werken met hetzelfde onderwerp en denken na over de diepere betekenis van een bepaald verhaal.