Terdelt

02/09/2017 - 02/09/2017

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

Na de Eerste Wereldoorlog werden ook in Schaarbeek tuinwijken gebouwd. Zo ontstond, ten noorden van de Lambermontwijk, de fraaie Terdeltwijk, in grote mate voorbehouden voor de (kleine) burgerij. Interbellumarchitectuur primeert er. Met de opbrengst van de verkaveling konden huurhuizen opgericht worden. Aan de overkant van de Lambermontlaan troont het Josaphatpark, dat onlangs in alle glorie werd hersteld. We sluiten waardig af aan de oevers van de Rodebeek, met haar pittoreske hoekjes.

Infos pratiques