The Next Wave Calls

508729

18/03/2021 - 18/03/2021

The Next Wave Calls

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

'The Next Wave Call' zijn maandelijkse videocalls rond diverse feministische thema's. Iedereen die geïnteresseerd is in gendergelijkheid of sociale rechtvaardigheid in het algemeen, is welkom om bij te dragen aan deze online safe(r) space*.

Voor elke call nodigen een gastspreker uit, die het over een bepaald thema of vraagstuk zal hebben. Na de bijdrage van de gastspreker, kunnen deelnemers verder in gesprek gaan in kleine groepjes. Zo kan iedereen bijdragen aan het gesprek en leer je sowieso nieuwe mensen kennen!

Wil je graag op de hoogte blijven van deze calls? Vul dat hier je gegevens in! The Next Wave is een initiatief van de Vrouwenraad, voor en door jonge feministen.

*Een safe(r) space is een ruimte vrij van discriminatie en onderdrukkende dynamieken. We tolereren geen taalgebruik en/of gedrag dat personen/groepen discrimineert. Met andere woorden: geen racisme, geen seksisme, geen homofobie, geen transfobie, geen validisme, geen leeftijdsdiscriminatie, geen bodyshaming, etc.

Infos pratiques