alfabetiseringslessen groep 1

460384

07/01/2019 - 20/06/2019

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

Het accent ligt vooral op het spreken, basis woordenschat aanleren en kleine zinsconstructie maken

Infos pratiques