alfabetiseringslessen groep 2

460987

09/01/2019 - 20/06/2019

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

Het accent ligt vooral op het spreken, basis woordenschat aanleren en kleine zinsconstructie maken.

Infos pratiques