Kenzo

263837
Kenzo Kenzo

La boutique bruxelloise du grand couturier japonais, Kenzo Takada.

Infos pratiques