Tochten van Hoop

240910

Le contenu n'étant pas disponible en Français, nous l'affichons dans une autre langue.

Tochten van Hoop Brussel vzw laat sociale initiatieven door tochten (enkel in het Nederlands) zien: waar projecten zien het levenslicht in achtergestelde wijken. Ze laten vooral de menselijke rijkdom van Brussel zien via temas zoals armoede, werkloosheid, ... Tochten van Hoop wil inspirerend werken: hun rondleidingen laten het sociale dynamisme voelen dat in Brussel uitgaat van talloze initiatieven. Ze willen sensibiliseren rond de verschillende problemen van Brussel en de inzet van de vele vrijwilligers en organisaties in de verf zetten. Deelnemers worden uitgenodigd tot concreet engagement.

Infos pratiques