Duurzame consumptie

Duurzame consumptie

Een duurzame stad is pas mogelijk als je de manieren om er te wonen ook grondig aanpast. Er bestaan tientallen initiatieven van bewonersgroepen, handelaars of verenigingen die de aanblik van Brussel geleidelijk willen veranderen: een stad waarvan het aanbod inzake duurzame producten en voedingsmiddelen jaar na jaar toeneemt.

 • Tweedehandszaken, huur- of hersteldiensten

  Het Gewest stimuleert handelaars die aanzetten tot "slimme" consumptie die minder impact heeft op het milieu. Dat gebeurt onder meer via sensibiliseringscampagnes ten voordele van handelaars actief in tweedehandsverkoop, verhuur of herstelling. Sommige ondernemingen, onder meer in sociale economie, krijgen ook een stimulans omwille van het creëren van banen.

 • Duurzame voeding

  De term "duurzame voeding" verwijst naar verse, lokale seizoensproducten, bij voorkeur afkomstig uit fair trade en/of biologische of geïntegreerde landbouw. Vele Brusselse verenigingen of groeperingen helpen en adviseren burgers en vaklui in allerhande domeinen: producten kiezen en een consumptiegedrag ontwikkelen met oog voor duurzame ontwikkeling, promoten van voedingsmiddelen afkomstig van productiemethoden en/of circuits met een minimale impact op het leefmilieu en de gezondheid en die sociaal verantwoord zijn, en het behoud van de smaak van voedingsmiddelen, eetcultuur en gezelligheid rond eten.

 • Duurzame horeca

  Steeds meer horecazaken leveren inspanningen om gezonde en evenwichtige gerechten op basis van duurzame producten te bereiden en op te dienen. Door het stimuleren van netwerken, zoals het Brussels Netwerk voor Duurzame Voeding (BNDV), en via andere initiatieven die gezelligheid, tafelplezier en behoud van het voedselpatrimonium verenigen, zoals "Proef Brussel", wil het Gewest nieuwe praktijken aanmoedigen bij spelers actief in de voedingssector.
  www.rabad.be
  www.proefbrussel.be

 • Moestuinen

  In vele Brusselse wijken heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in partnership met de gemeenten terreinen ter beschikking gesteld waar buurtbewoners een collectief moestuinproject kunnen opstarten. Dit initiatief biedt de leden de gelegenheid om op een goedkope manier actief te zijn in openlucht en gezonde voedingsmiddelen te kweken.
  www.stadsmoestuinen.be
  http://potagetoit-nl.blogspot.be