Hotel barometer

De bedoeling van de hotel barometer is om een zicht te geven over de prestaties van hotels te Brussel.

Het geeft de bezettingsgraden en gemiddelde prijzen van hotel kamers op maandelijkse basis. Dit rapport is een extract van het maandelijks rapport gekregen door de deelnemers aan die studie.

De gegevens komen van het bureau MkG Hospitality die ze verzamelt bij een steekproef van Brusselse hotels.