Onze taken

Onze taken

visit.brussels is het Brussels Agentschap voor Toerisme. Het kreeg de opdracht het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken. visit.brussels wil Brussel lokaal en internationaal profileren als de hoofdstad van 500 miljoen Europeanen; een 'wereldstad' waar meer dan 180 nationaliteiten samenleven en Brussel maken tot een kosmopolitische stad die voeling houdt met de rest van de wereld.

Het Agentschap werkt rond 5 pijlers, en streeft daarbij telkens specifieke doelstellingen na:

 • 1. Culture & City Life

  De culturele rijkdom en het erfgoed in het Gewest promoten en dynamiseren, samen met de Brusselse levenskunst. De veelzijdige identiteiten van Brussel uitspelen en potentiële bezoekers beroeren in functie van hun interesses.  Het aanbod aan geleide bezoeken bundelen en op die uiteenlopende interesses toespitsen. En ten slotte: filmopnames op het grondgebied van de hoofdstad vergemakkelijken.

  2. Convention & Association

  Het aanbod en de mogelijkheden in Brussel op het vlak van congressen, beurzen, vergaderingen en evenementen uitbouwen. Maar ook: vakmensen begeleiden en de Brusselse spelers uit de 'Meetings Industry' en het internationaal verenigingsleven samenbrengen om een sterk en coherent aanbod uit te werken.

  3. Sales & Marketing

  Brussel een aantrekkelijk imago bezorgen en bezoekers een unieke beleving garanderen, van de promotie in het buitenland tot hun onthaal in Brussel.

  4. Events

  Grootschalige evenementen, feestelijkheden, culturele en sportieve projecten organiseren en ondersteunen, die bezoekers en Brusselaars aanspreken.

  5. Financiën & Exploitatie

  De nodige diensten aanleveren om de vlotte werking van het Agentschap te waarborgen en de beschikbare middelen benutten om de uitstraling van Brussel te vergroten.

  Corporate Governance charter

  > download pdf

  Activiteitenverslag

  > download pdf

  Bijlagen

  • 2019 - Bezoldigingen van de mandatarissen en inventaris van overheidsopdrachten (pdf - 1,18MB) - FR