Parking voor toeristenbussen

Parking voor toeristenbussen

Om bezoekers de kans te geven van de hoofdstad te genieten, organiseren het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel in overleg met de Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van Reisorganisatoren (FBAA) het parkeren van toeristische autobussen.

Op parkeerplaatsen van korte duur mogen bussen dus maximaal 30 minuten staan. Op die plaatsen kunnen toeristen snel afgezet en/of opgepikt worden. Bij middellange duur mag een bus maximaal 5 uur parkeren. Die plaatsen laten toe om te parkeren tijdens het bezoek aan een evenement, site of attractie. Op parkings van lange duur mogen bussen langer dan 5 uur staan. Dat laat toe om een hele nacht te parkeren.

Passagiers kunnen in- en uitstappen op de parkeerplaatsen van :

Korte duur (maximum 30 minuten):

 • Berlaimontlaan (vlakbij Centraal Station) – 1000 Brussel: 8 plaatsen
 • Eeuwfeestlaan – 1020 Brussel: 3 plaatsen

Middellange duur (maximum 5 uur):

 • Hertogstraat (langs het Warande Park) – 1000 Brussel: 4 plaatsen  
 • Boechoutlaan (achter Mini-Europa) – 1020 Brussel: 14 plaatsen
 • Pachecolaan – 1000 Brussel: 12 plaatsen
 • Madridlaan – 1020 Brussel: 5 plaatsen
 • Willebroekkaai (vlakbij metrostation Ijser) – 1000 Brussel: 4 plaatsen 
 • Poincarélaan / Slachthuizenlaan – 1000 Brussel: 16 plaatsen  

Lange duur (meer dan 5 uur):

 • Madridlaan – 1020 Brussel: 5 plaatsen
 • Willebroekkaai (vlakbij metrostation Ijser) – 1000 Brussel: 6 plaatsen 

Lage Emissie Zone

Om de luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid te verbeteren, mogen de meest vervuilende voertuigen sinds 1 januari 2018 niet meer rijden in de LEZ (Lage Emissie Zone/Low Emission Zone) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De regelgeving geldt voor personenwagens, bestelwagens tot 3,5 ton, bussen en touringcars, ongeacht of ze in België of het buitenland zijn ingeschreven.

Controleer hier of uw voertuig in de LEZ mag rijden : www.lez.brussels

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kunt u bij het binnenrijden van Brussel gebruik maken van de transitparkings en van de alternatieven voor de auto.

Vanaf 1 januari 2019 zullen, naast de in 2018 verboden voertuigen, de dieselvoertuigen van norm EURO 2 en de benzinevoertuigen zonder EURO-norm en van de EURO 1-norm ook verboden zijn.

De eigenaars van de nieuw verboden voertuigen kunnen van de transitieperiode van 3 maanden gebruikmaken om een alternatieve oplossing voor hun vervuilende voertuig te vinden. Tijdens deze periode zullen de bij deze criteria betrokken bestuurders die in de LEZ rondrijden geen boete maar enkel een waarschuwing krijgen.

Aandacht

De voertuigen met een buitenlandse nummerplaat moeten geregistreerd zijn vooraleer ze het Brussels grondgebied binnenkomen (te vermelden informatie: soort van voertuig, Euronorm en brandstof).

 • De registratie is kosteloos.
 • De registratie moet plaatsvinden via de officiële website www.lez.brussels
 • De registratie van het voertuig blijft 3 jaar geldig, zolang de nummerplaat van het voertuig niet wijzigt.
 • Elk niet-geregistreerd voertuig kan een boete van 150 euro krijgen.
 • Momenteel is de registratie van een voertuig voor toegang tot de stad Antwerpen niet geldig in Brussel. Er is dus een afzonderlijke registratie nodig.

Alvast bedankt voor uw bijdrage aan de gewestelijke inspanningen voor een betere luchtkwaliteit !