Actieplan

Nu de zesde Staatshervorming een feit is, verwerft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – 25 jaar na zijn oprichting – de bevoegdheid voor toerisme. Een bevoegdheid die van groot belang is voor de ontwikkeling van het imago en de economie van het Gewest.

De regionalisering van het toerisme heeft de creatie van een nieuwe, aan het toerisme gewijde speler mogelijk gemaakt: visit.brussels.

Deze nieuwe instelling is het resultaat van de samenvoeging van meerdere bestaande spelers (visit.brussels, het Bip en de europe.brussels liaison office). Dat samengaan is gebeurd met het oog op rationalisering en de ontwikkeling van nieuwe competenties, zowel intern als extern. visit.brussels is een ontonbeerlijk middel voor de uitvoering van de nieuwe gewestelijke toerismebevoegdheid. In de komende maanden zal het een niet te missen speler worden voor de ontwikkeling van het toeristisch aanbod en de marketing hieromtrent.