Algemene verkoopsvoorwaarden Brussels Card

De verbruiker heeft niet het recht om af te zien van de aankoop.

1. Enkel tickets besteld via de kaartverkoop van VISITBRUSSELS zijn geldig. Elke vervalsing van het ticket leidt tot gerechtelijke vervolging.

2. De houder van het ticket en de personen die deze begeleiden, nemen op eigen verantwoordelijkheid deel aan het evenement waartoe de betrokken voucher toegang biedt en ziet af van enig beroep tegen VISITBRUSSELS. VISITBRUSSELS kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor materiële of lichamelijke schade veroorzaakt aan derden. Hetzelfde geldt voor diefstal en verlies die zich voordoen vóór of tijdens het evenement waarvoor het ticket werd afgeleverd. VISITBRUSSELS is niet verantwoordelijk in geval van verlies van eventuele achterstand of verandering van het uurrooster.

3. Het ticket mag niet worden gebruikt voor publicitaire en/of commerciële doeleinden zonder de instemming van de organisatoren en van VISITBRUSSELS. De persoonsgegevens die VISITBRUSSELS verkrijgt bij de verkoop van dit ticket kunnen later worden gebruikt voor een publicitair of commercieel doel. Elke vraag tot raadpleging, aanpassing of schrapping van deze gegevens moet per brief gericht worden aan VISITBRUSSELS.

4. Afwezigheid van het recht op intrekking: hoewel artikel 47 van de wet op de marktpraktijken en de consumentenbescherming voor elke overeenkomst op afstand bepaalt dat de consument een termijn van 14 kalenderdagen heeft om de overeenkomst te herroepen, is dit recht op intrekking niet van toepassing op de overeenkomsten die via de website worden gesloten. 
Krachtens het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 is deze mogelijkheid voor bepaalde overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten. Deze uitzondering voor de toeristische sector wordt ingegeven door de eigenheid van de diensten die in deze sector worden geleverd en is in overeenstemming met de Europese regelgeving betreffende de verkoop op afstand, die ook een uitzondering voorziet voor diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding.

5. Het ticket kan niet terugbetaald worden, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, en kan ook niet worden teruggenomen of geruild. Geen enkel duplikaat van het ticket wordt overhandigd zelfs in geval van verlies of diefstal.

6.U dient uw Brussels Card te activeren maximum 1 jaar na de aankoopdatum ervan.