Algemene verkoopvoorwaarden

 

De klant heeft geen recht van de koop af te zien

 

1. Het uitgegeven ticket is slechts geldig op de vermelde datum en tijd. Alleen tickets die via de kaartverkoop van visit.brussels werden besteld, zijn geldig. De vervalsing van een ticket kan gerechtelijk worden vervolgd.

 

2. De houder van het ticket en de personen die hem/haar vergezellen, nemen op eigen verantwoordelijkheid deel aan de rondleiding waarvoor de voucher geldt en zien af van vorderingen jegens visit.brussels. De aansprakelijkheid van visit.brussels kan in geen geval worden ingeroepen bij materiële of lichamelijke schade aan derden. Hetzelfde geldt voor eventuele diefstal of verlies voor of tijdens de rondleiding waarvoor het ticket werd afgeleverd. visit.brussels is niet verantwoordelijk voor vertragingen of uurwijzigingen.

 

3. Zonder de toestemming van de organisatoren en visit.brussels mag het ticket niet worden gebruikt voor reclame- en/of commerciële doeleinden. De persoonsgegevens die bij de verkoop van dit ticket door visit.brussels worden vergaard, zullen aan de organisator van de rondleidingen worden overgedragen met het oog op het goede verloop, het beheer en de organisatie ervan (namelijk naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres). De gegevens zullen uitsluitend voor organisatorische doeleinden worden gebruikt. Elk verzoek om deze informatie te raadplegen, wijzigen of schrappen moet per brief aan visit.brussels worden gericht.


4. Ontbreken van herroepingsrecht: hoewel in artikel 47 van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming staat dat de consument voor elke overeenkomst op afstand over een termijn van 14 dagen beschikt om de overeenkomst te herroepen, geldt dit niet voor overeenkomsten die via deze website worden afgesloten. Krachtens het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 zijn bepaalde overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor vrijetijdsbesteding hier niet aan onderworpen. Deze uitzondering voor de toerismesector wordt toegeschreven aan de specificiteit van de verrichte diensten in deze sector en is in overeenstemming met de Europese regelgeving betreffende afstandsverkoop, waarin tevens in een uitzondering voor vrijetijdsbestedingsdiensten wordt voorzien.

 

5. Eenmaal het ticket werd gekocht, biedt de kaartverkoop van visit.brussels geen formule aan ter annulering, wijziging of terugbetaling ervan behalve of de organisator specifiek voorwaarden heeft voorzien*. Er kan geen duplicaat van het ticket via de kaartverkoop van visit.brussels worden bezorgd, zelfs niet bij verlies of diefstal. Neem voor een annulering of wijziging contact op met de organisator.
 

* De organisatoren van rondleidingen die hun producten via de kaartverkoop van visit.brussels voorstellen nemen de volgende specifiek voorwaarden aan:

Annuleringsvoorwaarden
Indien de klant een rondleiding:
  • 15 werkdagen voor de datum van de rondleiding annuleert, moet hij een administratief forfait van 25 € betalen.
  • tussen 15 en 7 werkdagen voor de datum van de rondleiding annuleert, moet hij 50% van het totaalbedrag betalen.
  • tussen 7 en 3 werkdagen voor de datum van de rondleiding annuleert, moet hij 70% van het totaalbedrag betalen.
  • binnen de 3 werkdagen voor de datum van de rondleiding annuleert, moet hij 100% van het totaalbedrag betalen.

Het is mogelijk om de plaats of het uur van afspraak eenmaal te wijzigen zonder dat hiervoor kosten worden aangerekend. Als er nadien nog wijzigingen worden aangebracht, zal de vereniging haar wijzigingsvoorwaarden toepassen.
Indien het aantal gidsen wordt gewijzigd (annulering van een gids), zijn bovenstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Neem voor details over de rondleiding rechtstreeks contact op met de organisator, wiens gegevens op de voucher staan.


6. De prijzen zijn incl. BTW. Voor een factuur, gelieve u te wenden aan de organisator met uw facturatiegegevens.