Bike-friendly accommodaties

Bike-friendly accommodaties

In Europa is het fietstoerisme een sector in volle opmars. Als men wenst in te spelen op deze markttrend, dient er te worden beantwoord aan de noden van deze toeristen. Steeds meer vestigingen bieden diensten aan fietsers aan. Zo creëren ze een netwerk van accommodaties dat ‘aangepast is aan fietsers’ in Brussel. visit.brussels promoot dan ook maar al te graag de accommodaties die deze diensten en faciliteiten aanbieden, en voldoen aan de behoeften van fietsers en andere gasten.