Brussel, de Oorlog Herdacht : boek

Brussel, de Oorlog Herdacht : boek

Brussel heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog geen grote wapenfeiten gekend maar was als hoofdstad van België wel de plaats bij uitstek om de Eerste Wereldoorlog te gedenken en dit zowel op lokaal, nationaal als op internationaal vlak. Hierbij denkt men in eerste instantie aan het monument voor de Onbekende Soldaat maar er is nog zo veel meer. Er zijn dan ook niet minder dan zeshonderd straatnamen, gedenkplaten of monumenten aan de herdenking gewijd. Straatnamen en monumenten moesten voor heel lange tijd herinneren aan de eervolle gesneuvelden, nationale of plaatselijke helden; zij moesten de namen van grote veldslagen levendig houden en uiting geven aan een collectieve erkenning.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft opdracht gegeven deze sporen te identificeren en op te lijsten in een kadaster. Dit kadaster getuigt van de oorlogservaringen van België in het algemeen en de Brusselaars in het bijzonder en geeft een beeld van de evolutie van de zingeving die wordt toegekend aan de Grote Oorlog doorheen herdenkingen. Het boek, gebaseerd op dit kadaster, onderzoekt hoe deze veelvormige herdenking in de Brusselse ruimte tot stand is gekomen, analyseert de symbolische draagwijdte en evolutie ervan en gaat na wat dit bijzondere erfgoed vandaag nog kan betekenen.

 • Praktische informatie

  Nu verkrijgbaar in de boekhandel in het Nederlands en het Frans aan de prijs van 29.90€
  Ook verkrijgbaar in het Engels in de onthaalkantoren van VISITBRUSSELS.

  Informatie uitgave

  Auteurs: Laurence van Ypersele (UCL), Emmanuel Debruyne (UCL), Chantal Kesteloot (CEGESOMA)
  Uitgeverij: Renaissance du Livre
  ISBN: 978-250-70522-18 (NL) / 978-250-70522-01 (FR) / 978-250-70523-17 (EN)
  Aantal pagina’s: 350
  http://eshop.renaissancedulivre.be/brussel-de-oorlog-herdacht-1914-2014.html