Ommegangfestiviteiten

WARANDEPARK, GROTE ZAVEL, STRATEN VAN BRUSSEL EN GROTE MARKT, VANAF 20.15u: OMMEGANGSTOET

Op WOENSDAG 5 en VRIJDAG 7 juli 2017 kan de bezoeker opnieuw genieten van de stoet die in 1549 werd georganiseerd voor Keizer Karel en zijn zoon, de latere Filips II.

1.400 figuranten brengen een historisch moment weer tot leven in de straten van Brussel: muzikanten, zangers, dansers, ridders, wachters in uniform, vlaggendragers, deelnemers in kostuums uit die tijd ... Samen roepen ze de sfeer op van de Renaissance in onze contreien. De koets van Karel Karel vertrekt rond 20.15 uur aan zijn voormalig Paleis van Brussel, aan het Koningsplein. Vóór de eigenlijke Ommegang vertrekt de stoet rond 20.40u aan het Warandepark om op de Zavel aan te sluiten bij de gildes van de kruisboogschutters, de handboogschutters, de haakbusschutters en de schermers. De zo gevormde historische stoet trekt, voorafgegaan door de koets, om 20.50u vanop de Zavel door de Brusselse straten naar de Grote Markt, waar sinds 20.45u het spektakel al aan de gang is.

 • ZAVEL, WOENSDAG 5 EN VRIJDAG 7 JULI, OMSTREEKS 19.20u: KRUISBOOGSCHIETEN

  Op WOENSDAG 5 en VRIJDAG 7 juli 2017 wordt in het kader van de Ommegangfestiviteiten een wedstrijd georganiseerd tussen de twee Brusselse gildes van kruisboogschutters. De schutters zullen zich met elkaar meten op het plein voor de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk.

  Na aankomst op het Koningsplein maakt Keizer Karel zijn intrede in de kerk. Toeschouwers kunnen de historische reconstructie van de processie rond de kerk meemaken.

 • WARANDEPARK VAN WOENSDAG 5 JULI 2017 TOT ZATERDAG 8 JULI 2017, VANAF 12u:

  RENAISSANCEDORP / STEEKSPELEN / ROYAL BREAK De lanen van het Brusselse Warandepark veranderen in een heus historisch dorp. De renaissance komt tot leven tijdens tal van activiteiten: schietstanden, riddergevechten en valkeniers. Steekspelen houden jong en oud in de ban.

  Tegenover het Koninklijk Paleis, in het Warandepark, wordt een tijdelijk terras opgesteld, onder een elegante open tent. De plaats om zich even te ontspannen, perfect voor een lunch of 'afterwork' ontmoeting!

 • AGORA EN BEURS, VAN WOENSDAG 5 JULI TOT ZATERDAG 8 JULI 2017, VANAF 12u

  RENAISSANCEMARKT: Op twee locaties in de buurt van de Grote Markt stallen handelaars en ambachtslui hun producten uit vervlogen tijden uit.

 • Brussels Warandepark, Zavel, Paleizenplein – 1000 Brussel

  Steekspelen, Renaissancedorp, GRATIS.

  Royal Break, BETALEND, www.ommegang.be

  Grote Markt, tribuneplaatsen, BETALEND, www.ommegang.be