De EU in Brussel

De EU in Brussel

De Europese Unie vestigde in Brussel al zijn grote beslissingscentra en een aantal kleinere organisaties, samen goed voor 40.000 ambtenaren.

Het Europese Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie nemen samen alle belangrijke beslissingen met een impact op 500 miljoen Europese burgers. Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s hebben een belangrijke raadgevende rol.

 • Het Europees Parlement

  Het Europees Parlement wordt om de vijf jaar rechtstreeks verkozen door de Europese kiezers. Het is een van de belangrijkste wetgevende EU-instellingen, samen met de Raad van de Europese Unie.

 • De Europese Raad

  De Europese Raad is een topconferentie waarop de EU-leiders beslissingen nemen over beleidsprioriteiten en belangrijke initiatieven. Het is samen met de Raad van de Europese Unie onder meer gevestigd in het prachtige Europagebouw.

  De Raad van de Europese Unie

  De Raad van de Europese Unie, informeel ook wel aangeduid als De Raad van Ministers, is het forum van nationale ministers van elk EU-land dat wetten vaststelt en beleid coördineert.

 • De Europese Commissie

  De Europese Commissie behartigt de belangen van de EU als geheel. Zij doet voorstellen voor nieuwe wetgeving aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, en waakt erover dat het EU-recht door de EU-landen correct wordt toegepast. De Commissie heeft zijn hoofdkwartier in het emblematische Berlaymontgebouw.

 • Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

  Het Europees Economisch en Sociaal Comité is een adviesorgaan van de Europese Unie. Het is in 1957 opgericht en stelt op verzoek van de grotere Europese instellingen (Europese Commissie, Raad en EuropeesParlement) deskundige adviezen op over Europese wetsvoorstellen. Daarnaast stelt het EESC op eigen initiatief adviezen op over onderwerpen waarvan het vindt dat ze aandacht verdienen. Maar bovenal fungeert het EESC als brug tussen de Europese instellingen en het zogeheten ‘maatschappelijk middenveld’.

  Het Comité van de Regio’s (CVDR)

  Het Comité van de Regio’s is een adviesorgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke en regionale overheden in de EU en biedt plaatselijke en regionale overheden de gelegenheid hun mening over EU-wetgeving naar voren te brengen.

 • Een volledig overzicht van alle organisaties vindt u in Brussel-Europa in cijfers.