Éliane Vogel-Polsky

Éliane Vogel-Polsky

Éliane Vogel-Polsky... doet die naam niet meteen een belletje rinkelen? Ze was nochtans een van de sleutelfiguren in de strijd voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Haar ouders, van Russische afkomst, emigreerden naar België na de Eerste Wereldoorlog. Éliane werd in 1926 in Gent geboren, maar verhuisde met het gezin naar Brussel in 1938. Zij studeerde er af als doctor in de rechten aan de ULB en specialiseerde zich in sociaal recht. Nadien volgde ze ook lessen aan het Instituut du Travail van de ULB.

In 1952 trouwde ze met de advocaat André Albert Vogel, samen kregen ze drie zonen. Het Verdrag van Rome (1957) verdedigt in artikel 119 uitdrukkelijk de gelijke verloning voor gelijk werk voor mannen en vrouwen. Éliane zal de voorvechter van dit artikel 119 worden, eerst in België en later in Europa. In 1961 was Europa echter van mening dat het artikel bij gebrek aan cijfers over deze kwestie niet kon worden toegepast!

Mettertijd geraakte Éliane steeds meer betrokken bij de (on)gelijkheid van vrouwen en mannen in de beroepssector. Niet alleen stond ze voor gelijke verloning, ze verdedigde ook de plaats van vrouwen in de hiërarchie en in leidinggevende functies. Belangrijk voor haar was dat vrouwen hun ogen zouden openen voor deze ongelijkheden. Haar geestdrift zal met name de opstand van de werkneemsters van de Fabrique Nationale de Herstal inspireren: in 1966 blokkeerden 3.500 vrouwen de werking van deze fabriek gedurende drie maanden! De vrouwen kregen uiteindelijk een loonsverhoging, maar van gelijkheid was nog geen sprake...

Deze advocate begreep dat om professionele gelijkheid te bereiken, veranderingen in de politieke sfeer nodig waren: een verhoogde vrouwelijke aanwezigheid in de regering, en idealiter pariteit, of ‘paritaire democratie’.

Als docente aan de ULB en auteur van talrijke geschriften, stelde ze onder meer het ‘Europees Charter voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak’ op.

Éliane overleed eind 2015 in Brussel. Onlangs werd een straat aan haar gewijd. Haar naam prijkt voortaan op een bordje op de grens tussen de gemeenten Laken en Jette.