Grootschalige projecten

Grootschalige projecten

  • Een Gewestplan voor Duurzame Ontwikkeling wordt momenteel uitgewerkt.
  • Een gemengd project 'duurzame stadswijk' in Thurn & Taxis voor de bouw van 1.000 à 2.000 woningen, handelszaken, kantoren, diensten, openbare infrastructuur en de zetel van Leefmilieu Brussel, dit alles ontwikkeld rond drie grote thema's : herwaardering van het erfgoed, duurzame gemeenschappen en water.
  • De creatie van duurzame wijken. Dit kan zowel gaan om de transformatie van oude wijken of braakliggende zones als om de renovatie van gebouwen of het experimenteren met nieuwe samenlevingsvormen.
  • Europa en het Stadsproject Wet. Om zowel op gewestelijk als Europees niveau het voorbeeld te geven wil Brussel zijn expertise en zijn internationale faam op het vlak van duurzame stadsprojecten verstevigen.
  • Naast het Bezoekerscentrum of Parlamentarium heeft Europa plannen voor een Mobility Center dat duurzame mobiliteit moet promoten.
  • De ontwikkeling en herinrichting van de Heizelvlakte met het NEO-project dat een referentie moet worden op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Brussel is uitgeroepen tot 1ste duurzame stad van Europa op het vlak van milieubeleid!

Brussel bekleedt de 9de plaats op 30 Europese hoofdsteden, vóór Parijs en Londen, in de European Green City Index*, een rangschikking van duurzame steden. In de categorie openbaar milieubeleid staat Brussel zelfs op de eerste plaats, samen met Kopenhagen.

*De Green City Index is een index die het milieubeleid van 30 Europese steden evalueert uitgaand van openbare statistieken over 30 indicatoren die 8 grote thema's bestrijken : goed bestuur in milieuzaken, waterbeheer, grond- en afvalbeheer, energieverbruik, kwaliteit van de gebouwen, transport, CO2-uitstoot en luchtkwaliteit. De cijfergegevens worden geïnterpreteerd rekening houdend met de specifieke context van elke stad en samengevat in één enkele quotering. De door Siemens gesponsorde studie wordt uitgevoerd door de cel Economist Intelligence Unit van de krant The Economist.