Vijf werkgroepen stropen de mouwen op voor de herstart

Vijf werkgroepen stropen de mouwen op voor de herstart

Datum van de laatste aanpassing: 9 juni 2020

De evenementensector, het toerisme en de internationale verenigingen in Brussel mobiliseren zich

De post-COVID-19-periode wordt actief voorbereid en visit.brussels brengt op regelmatige basis een hele reeks vertegenwoordigers uit de evenementensector, de toeristische sector en internationale verenigingen samen.

Er werden vijf werkgroepen opgericht die meer willen doen dan louter een lange lijst van gevolgen van de huidige crisis opstellen.

In deze bijzondere tijden blijven het overleg, de coördinatie en de uitwisseling van ideeën of goede praktijken essentieel om het toeristische Brussel de komende maanden weer op te bouwen, of het nu gaat om zakelijk of vrijetijdstoerisme.

 • Vijf groepen, vijf thema’s

  We moeten onze blik richten op de toekomst. visit.brussels heeft daarom besloten om verschillende van de belangrijkste spelers in het zaken- en vrijetijdstoerisme in Brussel samen te brengen met de internationale verenigingen om te bouwen aan het post-COVID-19-tijdperk. Zo hebben de verschillende spelers sinds begin april 2020 onderling ideeën uitgewisseld, elkaar gesteund en verschillende scenario's ontwikkeld voor een nieuwe start. Het doel is om de herstart collectief en solidair op gang te brengen (en werpt zijn vruchten af!).

  Er zijn momenteel vijf afzonderlijke werkgroepen actief:

  1. de vergadersector (meetings industry);

  2. internationale verenigingen;

  3. nationale en internationale toeristen;

  4. de b2b-vrijetijdssector;

  5. het culturele en city-life-aanbod.

  Gerichte acties, flexibele doelstellingen, verschillende tempo’s

  De 4 prioritaire doelstellingen van deze groepen zullen blijven variëren en evolueren met de gezondheidsmaatregelen die worden genomen in België en elders in de wereld. Meer bepaald gaat het om:

  • het bieden van een gemeenschappelijk kader voor belanghebbenden in de sectoren zaken- en cultuurtoerisme;
  • werken met alle partners;
  • de behoeften van de sector in kaart brengen en bijstand verlenen met de beschikbare middelen;
  • reflecteren over mogelijkheden en strategieën op de middellange en lange termijn.

  Het herstelplan omvat maatregelen die onmiddellijk kunnen worden genomen, of die zullen kunnen plaatsvinden wanneer de gezondheidscrisis afneemt. Andere acties zijn gepland voor de langere termijn. Dit herstelplan anticipeert op een terugkeer van bezoekers, die waarschijnlijk gefaseerd zal worden ingevoerd.

  In de eerste plaats zijn er de Brusselaars die geleidelijk aan hun leven buitenshuis zullen hervatten. Het kan zijn dat zij hun vakantie moeten opgeven om gezondheids- of economische redenen. Ze zijn echter bewust van het belang van steun bieden aan lokale economische actoren. Dan is er nog het Belgische publiek, dat buiten zijn onmiddellijke omgeving kan reizen, maar dan wel binnen de nationale grenzen. En tot slot kijken we uit naar het moment waarop buitenlandse bezoekers weer naar Brussel kunnen komen.

  Vrijwillige deelname, transversale reflecties

  De oproep van visit.brussels werd gelanceerd en krijgt nog steeds reacties. Na de eerste onlinebijeenkomsten onderstreepten verschillende deelnemers de bereidheid tot samenwerking en de positieve dynamiek van de uitwisselingen. Verschillende beroepsfederaties, besluitvormers, een grote meerderheid van b2b- en b2c-evenementenlocaties en grote culturele spelers dragen bij tot de discussies.

  Onafhankelijke hotels en hotelketens zijn uiteraard sterk vertegenwoordigd op deze vergaderingen. Ook aanwezig is de transportsector, maar ook professionele congresorganisatoren en communicatiebureaus. Aan de kant van de groep die zich bezighoudt met internationale verenigingen vinden we belangrijke partners en federaties, evenals talrijke verenigingen uit alle sectoren: de medische sector, de sector van hernieuwbare energie en vele andere. Deze spelers worden vergezeld door vertegenwoordigers van bedrijven die gespecialiseerd zijn in verenigingsmanagement of overheidszaken.

  Vergaderagenda

  • Eerste vergaderingen op 2 en 3 april 2020 (178 deelnemers)
  • Vergadering van 17 april 2020 (207 deelnemers)
  • Vergadering van 30 april 2020 (137 deelnemers)
  • Vergadering van 26 mei 2020 (157 deelnemers)
  • Datum van de volgende vergadering: 18 juni 2020

  Neem deel aan de werkgroepen!

  Zelf een bijdrage leveren aan een duurzaam herstel dat niemand aan de zijlijn laat staan spreekt je aan? Doe dan met ons mee!

  Neem contact op met Céline Batteauw: +32 476 82 77 31 of via c.batteauw@visit.brussels.

  Meer informatie