Brussel is de gaststad van de 15de editie van de Europese Week van Regio’s en Steden

Brussel is de gaststad van de 15de editie van de Europese Week van Regio’s en Steden

Van 9 tot 12 oktober wordt de Europese Week van Regio’s en Steden georganiseerd in Brussel. De hoofdstad verwelkomt dan zo’n 6.000 afgevaardigden van regionale en stedelijke administraties, een heleboel deskundigen en academici. Dit jaar rond het thema “regio’s en steden werken aan een betere toekomst”.

Een gemeenschappelijk initiatief: meer dan 200 partners

De Europese Week van Regio’s en Steden is een gemeenschappelijke organisatie van het Comité van de Regio’s en het Directoraat-Generaal voor Regionale en Stedelijke Ontwikkeling van de Europese Unie, beter bekend als het DG REGIO. Maar de Week is in nog meer opzichten een gemeenschappelijk initiatief: elk jaar worden meer dan 200 partners geselecteerd om seminaries en evenementen te organiseren. Daarbij gaat het natuurlijk om regio’s en steden, maar daarnaast ook bedrijven, financiële instellingen, internationale verenigingen en academische organisaties.

Het belang van regio’s en steden

Tijdens het vierdaags evenement komen zo’n 6.000 deelnemers and 600 sprekers in de hoofdstad bijeen om regionale en stedelijke ontwikkeling en de fundamentele rol van regio’s en steden in de Europese beleidsvorming te bespreken. Zij krijgen ook de kans om aan de hand van concrete voorbeelden aan te tonen dat ze groei en tewerkstelling kunnen creëren en het cohesiebeleid van de EU implementeren. In totaal omvat de Europese Week niet minder dan 130 workshops, netwerkevents en projectbezoeken. Het event wordt gevolgd door 300 journalisten vanover heel Europa.

De uitdagingen van vandaag aanpakken

De editie van dit jaar is bijzonder, omdat de Week haar 15de verjaardag viert. Het ideaal moment om terug te blikken en vooruit te kijken, want het debat over de toekomst van de Europese Unie kreeg eerder dit jaar een kick-start ter gelegenheid van de verjaardag van het Verdrag van Rome. De Week zal de regio’s en steden een platform geven om te bespreken hoe ze kunnen bijdragen aan de toekomst van Europa en deel te nemen aan het debat over die toekomst.

Werken aan een betere toekomst

De Europese regio’s en steden wachten belangrijke uitdagingen: globalisering, automatisering op de werkvloer, de integratie van geïmmigreerde bevolkingsgroepen, om er maar een paar te noemen. Uitdagingen die kunnen uitmonden in kansen als er een goed beleidskader wordt voor gecreëerd.

Het thema “regio’s en steden werken aan een betere toekomst” behelst drie hoofdthema’s:

  • Bouwen aan veerkrachtige regio’s en steden - #LocalResilience
  • Regio’s en steden als initiatiefnemers van verandering - #TakeAction
  • Kennis delen om resultaat te boeken - #SharingKnowledge

Regio’s en steden versus globalisering

Het #LocalResilience thema zal focussen op de effecten van globalisering op het economische en sociale weefsel in regionale en stedelijke contexten. Hoe zullen we reageren op de (verdere) delokalisatie van industrietakken, de opkomst van nieuwe, vaak onderbetaalde banen in de dienstensector en het verlies van jobs voor laaggeschoolden? Hoe kunnen regio’s en steden verandering bewerkstelligen en veerkrachtiger worden?

Regionaal en stedelijk EU-beleid in de toekomst

Wat kan de EU doen voor de regio’s en steden en - vice versa – hoe dragen de regio’s en steden effectief bij aan het Europees project? Het #TakeAction thema zal ook de voorlopige resultaten bekijken van het cohesiebeleid van de EU, de werking en voordelen ervan beoordelen en het over de toekomst ervan na 2020 hebben.

Het delen van kennis om resultaat te boeken

Het derde onderdeel van de Week focust op de uitwisseling van optimale werkwijzen (best practices) en ervaringen in verband met die geld krijgen van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen. Enkele basisonderwerpen: administratieve vereenvoudiging, het versterken van instellingen en het uitbouwen van de capaciteit van administraties.

Ontdek het volledig programma