Een evenement in Brussel organiseren? U kunt rekenen op lokale experts!

Een evenement in Brussel organiseren? U kunt rekenen op lokale experts!

Brussel biedt ondersteunende programma's aan voor MICE-organisatoren. Waaruit bestaan deze?

De gratis diensten op maat van visit.brussels optimaliseren en promoten de evenementen in de hoofdstad. Dat kan in de vorm van logistieke steun, financiële steun, organisatorische steun ... Maar de noden van internationale organisatoren van evenementen worden steeds complexer en ze kiezen een bestemming niet langer uitsluitend op basis van haar ontvangstcapaciteit, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid. visit.brussels biedt ondersteuning in termen van communicatie en toegang tot ad hoc professionele connecties. Zo zijn we in staat om deelnemers, sponsors en stakeholders te mobiliseren.

Ons conventiebureau begeleidt de organisatoren en verbindt hen met experts, lokale specialisten, instellingen of lokale verenigingen in het domein van het evenement. Het is zeer de moeite waard wat betreft deelname en uitstraling van het evenement.

Zijn er bijzondere activiteitensectoren in Brussel?

Dankzij haar ligging en internationale reputatie kan Brussel allerlei soorten evenementen organiseren. Brussel heeft zich echter geleidelijk aan gespecialiseerd in topsectoren die we steeds meer en meer laten groeien. Dit zijn de media- en creatieve sector, informatie- en communicatietechnologieën (ICT), biowetenschappen, farmaceutica, duurzame ontwikkeling, schone technologieën en zakelijke diensten.

De experten van vb komen tegemoet aan de specifieke behoeften van de organisatoren...

Voordeel: de organisatoren in deze sectoren worden optimaal ondersteund door een concreet ondersteuningsprogramma. Dat programma wordt aangeboden als hulp bij de organisatie van het congres of heeft tot doel de kwaliteit van de ervaringen van de deelnemers aan het congres in Brussel te verbeteren. Parallel aan dit programma heeft het Conventiebureau van visit.brussels een netwerk van 150 ambassadeurs, professionals en experts in deze sectoren ontwikkeld. Die ambassadeurs hebben zelf een groot evenement in Brussel georganiseerd en we kunnen profiteren van hun ervaringen en connecties om toekomstige organisatoren te helpen hun evenementen in de hoofdstad van Europa op poten te zetten.

Duurzame ontwikkeling is een prioriteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er worden veel initiatieven gelanceerd. We bieden in het bijzonder concrete ondersteuning aan lokale actoren (hotels, bezoekers, musea, vervoer, enz.) en organisatoren van evenementen om te komen tot een duurzamere aanpak en om te denken vanuit het perspectief van de circulaire economie. We boeken goede vooruitgang op dit gebied en we zien nu al resultaten. Brussel kan ook bogen op een plaats in de top 10 van pionierssteden wereldwijd voor zijn verantwoordelijk en duurzaam beleid en inspanningen in de sector van het zakentoerisme en evenementen (Global Destination Sustainability Index, GDS, 2018). 

Brussel, een overvloed aan evenementenlocaties met karakter. Hier, het Congrespaleis in Brussel: SQUARE-BRUSSELS CONVENTION CENTRE