Een uniek opleidingsprogramma in Europa!

Een uniek opleidingsprogramma in Europa! Een uniek opleidingsprogramma in Europa!

Visit.brussels ondersteunt een Brussels opleidingsprogramma dat in Europa enig in zijn soort is en bestemd voor kaderleden van verenigingen.

Dit programma wordt georganiseerd door de bekende Business School van de Université libre de Bruxelles (Solvay).

Wij stelden enkele vraagen aan professor Philippe Biltiau, hoofd van de Business School

Hoe zou u dit opleidingsprogramma het best omschrijven?

Eerst en vooral wil ik uw aandacht vestigen op het feit dat dit trainingsprogramma uniek is in Europa en in Brussel een echte buitenkans is.

Onze Business School vormt leidinggevenden van verenigingen op het vlak van allerlei professionele aspecten, zoals leiderschap, marketing, strategie, financiën en boekhouding.

Hiervoor doen we een beroep op de universiteitsprofessoren van Solvay, maar elke presentatie wordt geïllustreerd met de ervaringen van één of meer deskundigen uit de sector, om nauwer aan te sluiten bij de specifieke aspecten van de sector. De opleiding beantwoordt aan een rëellevraag van de verenigingen.

Gezien bedrijfseconomische aspecten steeds complexer worden, is het onontbeerlijk om deze kennis  op te frissen zodat verenigingen beter kunnen presteren.

Dat is ook wat bijvoorbeeld Susanne Zänker, algemeen directeur van A.I.S.E., de International Association of Soaps, Detergents and Maintenance Products, ons vertelt:

“Het gaat om een buitengewoon opleidingsprogramma dat allerlei soorten deskundigen met goede professionele en didactische competenties inzet om de inhoud van de opleiding via praktische en relevante voorbeelden te illustreren. Deze mensen beschikken over een rijkdom aan ervaringen die ze graag met de deelnemers van de cursus delen.”

Werd dit programma gedurende de voorbije vier jaar reeds geëvalueerd?

Elke jaar geven de 25 tot 30 deelnemers feedback over de door hen gevolgde training. Dus we passen de cursussen telkens aan al naargelang de behoeften. Zo introduceerden we nieuwe cursussen en sessies over onder meer veranderingen in de organisatie, de specifieke kenmerken van BTW voor verenigingen en juridische zaken. We zijn erg begaan met de tevredenheid van de deelnemers.

Dit is wat Gabriela Diezhandino, leidinggevende Public Policy voor EFAMA, European Fund and Asset Management Association, erover zegt:

Het programma behandelt omzeggens alle elementen die deel uitmaken van het verenigingsleven. Dit sluit echt nauw aan bij mijn dagelijks werk, als directeur van Public Policy in een Europese vereniging. Het geeft je ook een andere kijk op je werkroutines en -methoden en biedt je nieuwe uitgangspunten, perspectieven en visies .”

Tot slot, wat zou u zeggen tegen iemand die aarzelt om zich in te schrijven?

Ik zou hem of haar eerst zeggen onze website eens te bezoeken en het programma een keertje grondig door te nemen, alsook de brochure te downloaden of contact op te nemen met onze Programme Manager.

Vervolgens zou ik hem of haar vragen om contact op te nemen met de alumni die meer persoonlijke vragen kunnen beantwoorden.

Tot slot meen ik te kunnen stellen dat het feit dat we sinds de oprichting van dit programma door 4 belangrijke sponsors uit de sector werden aangemoedigd en ondersteund, m.n.  visit.brussels, de European Society of Association Executives (ESAE), de Union of International Associations (UIA) en de Federatie van Europese en Internationale Verenigingen (FAIB), laat zien hoezeer dit programma voldoet aan de behoeften van de leidinggevenden uit het verenigingsleven.

 

Professor Philippe Biltiau

Hoofd Executive Master in International Association Management

 

Executive Master in International Association Management :

17 opleidingsdagen (9h-17h30) van januari tot juni

7 thematische modules:

Leadership and Change  (Susan West)
Finance and Performance  (Mathias Schmit)
Strategy: Creating and Capturing Value  (Paul Verdin)
Strategy and Governance: A Perspective on Change Management   (Alessandro Cortese)
Building the Fundamentals of Value-Focused Marketing (Jean-Pierre Aerts)
Leveraging the Fundamentals of Value-Focused Marketing (Jean-Pierre Aerts)
Project and Event Management  (Frédéric Hoffmann)

Voor de 5e editie kunt u vanaf nu inschrijven. Contacteer Asja Kamenica, Programme Manager, tel : +32(0)2 650 38 94, e-mail : asja.kamenica@solvay.edu en/of bezoek de website www.solvay.edu/iam

Volgende informatiesessie op 11 september om 18h30 – Inschrijvingen via deze LINK