MIXITY Walk: Oudergem

MIXITY Walk: Oudergem

Expats strijken graag in Oudergem neer omdat het er zo groen is. Een wandeling leidt er terug in de tijd naar kloosters en abdijen, het oude dorp en honderden kleine wasserijtjes.
 

GROEN EN STEDELIJK :

Oudergem is een langgerekte gemeente die zich uitstrekt tussen,de laat-19de-eeuwse  boulevards en het Zoniënwoud. Het geldt als een groene gemeente, en dat zal in deze wandeling zeker duidelijk worden. Maar Oudergem is ook een gemeente met grote contrasten. Behalve bos en vele parken telt het drukke verkeersassen zoals de E411, Waversesteenweg en Vorstlaan. Daartussen liggen charmante woonbuurten met een soms nog intens gemeenschapsleven, en een diverse bevolking. We wippen tijdens de wandeling ook even de grens over met Watermaal-Bosvoorde. Daar liggen de tuinwijken Logis en Floréal, een architecturaal en stedenbouwkundig hoogtepunt van het interbellum. De woningnood van na de Eerste Wereldoorlog kreeg er een bijzonder mooie oplossing.

JAPANSE BEVOLKING:

Van de ongeveer 33.000 inwoners heeft 28 procent een buitenlandse nationaliteit. Het overgrote deel hiervan is afkomstig uit landen van de Europese Unie. De Fransen zijn veruit het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door de Japanners en daarna de Polen en de Italianen. De Japanse aanwezigheid heeft te maken met de Japanse school die al meer dan 30 jaar in Oudergem ligt. In die buurt (nabij metrostation Beaulieu) vind je ook enkele Japanse restaurants en winkels. Andere aantrekkingspolen voor expats zijn de vele groene ruimten, de nabijheid van de Europese school en de metro.

WASVROUWEN EN EUROCRATEN:

Wasvrouwen? Ja, in de 19de eeuw waren er honderden familiale wasserijtjes actief in Oudergem. ‘Het wasschen van linnen’ was er de voornaamste nijverheid. Dat had te maken met de aanwezigheid van beekjes en bronnetjes en de verbondenheid met de hoofdstad. Die enorme afzetmarkt, amper 7 kilometer ver, stimuleerde ook de groei van molens, spinnerijen, ververijen, brouwerijen, glazenmakers enzovoort. De aanleg van moderne wegen en een spoorlijn versnelde de vooruitgang: de bedrij es werden groter, kregen soms industriële allures en hadden meer arbeiders nodig. De bevolking groeide en de gemeente werd rijker. In de loop van de 20ste eeuw verdween de industrie van de wasserijen stilaan; ze maakte plaats voor kleinhandelaars (Waversesteenweg), kantoorbedienden (Herrmann-Debrouxlaan) en ambtenaren van de Europese Instellingen (Beaulieuwijk).

EEUWENOUD STADSDEEL:

De naam ‘Oudrenghem’ werd voor het eerst vernoemd in 1251, maar gezien het achtervoegsel ‘-ghem’ moet zijn oorsprong nog vroeger liggen, in de Frankische tijd. Het dorp was eeuwenlang een landelijke nederzetting bij het bos. Er zijn nog prachtige historische sites te bewonderen, zoals de grote abdijen Hertoginnedal en Rood Klooster. Maar in de meeste buurten is de tijd niet blijven stilstaan. De aanleg van de  Waversesteenweg, begin 18de eeuw, bracht relatief vroeg economische ontwikkeling. En in de jaren 1960 en 1970 koos Oudergem resoluut voor moderne stedenbouw.

GEMEENTE VOOR FIETSERS:

In oost-westrichting wordt Oudergem bijna volledig in tweeën gesneden door metrolijn 5, in noord-zuidrichting door tramlijn 94. Beide trajecten kruisen elkaar aan Herrmann-Debroux, het Startpunt: van de wandeling. De gemeente is ook aantrekkelijk om met de fiets te verkennen. De meeste grote verkeersaders (behalve de Waversesteenweg) hebben een fietspad en er zijn verschillende fietsroutes om de vele groene ruimten verder te exploreren. Maar – belangrijke kanttekening – hou hier en daar rekening met de aanwezigheid van kasseien, en vooral met de soms steile hellingen op de flanken van de Woluwevallei. Wat is het beste moment om Oudergem te verkennen? Als je van brocantes houdt, zonder twijfel op zondagvoormiddag: dan kom je er zeker eentje tegen op het parcours. Pik je liever een restaurantje mee, kies dan voor een zaterdag. Tijdens de week kan het natuurlijk ook, maar dan is het op de grote assen vaak drukker dan je lief is.

STARTPUNT : HERRMANN-DEBROUX (METROLIJN 5)