MIXITY Walk : Ukkel

MIXITY Walk : Ukkel

De gemeente Ukkel wordt wel eens een Franse enclave genoemd, omdat ze bij onze zuiderburen zo geliefd is als woonplaats. Misschien is het de mix van stedelijkheid met een vleugje platteland dat Ukkel zo aantrekkelijk maakt.
 

SOCIALE DIVERSITEIT

Ukkel is bij velen gekend als een groene gemeente met welstellende inwoners, die tot de rijksten van Brussel behoren. Maar dat beeld klopt niet helemaal: Ukkel is een van de Brusselse gemeentes metde grootste contrasten in bebouwing, leefomgeving en bevolking. Als je het zo bekijkt, is Ukkel een soort Brussel in het klein.

STAD ÉN PLATTELAND

Je vindt volledig verstedelijkte, burgerlijke wijken in het noorden van Ukkel, volkse handelswijken en sociale woonwijken in het westen, residentiële verkavelingen in het oosten, grote stukken open ruimte, bos en natuur in het zuiden. Daartussen liggen de historische kernen van dorpen en gehuchten. Die zijn vaak opgeslorpt door recente bebouwing, maar soms nog herkenbaar als een apart ‘dorp’, zoals Sint-Job of het Oude Verrewinkel.

DRIE BEKEN

Ukkel is enorm reliëfrijk, zul je merken tijdens de wandeling. De naam van de gemeente zou trouwens ‘heuveltje’ betekenen. De dorpskern van Ukkel, waar de wandeling start, ligt inderdaad net boven het overstromingsgebied van de Ukkelbeek. Die is intussenn grotendeels overwelfd en stroomt van haar bron in de De Frélaan via de Brugmannlaan en de Stallestraat naar de Zenne. Bijna parallel, maar iets zuidelijker, stroomt ook de Geleytsbeek van oost naar west door de gemeente, gescheiden van de Ukkelbeek door een heuse heuvelkam. En nog zuidelijker herhaalt zich hetzelfde verhaal met de Linkebeek, die voor een stukje de grens vormt met de gemeente Linkebeek én het Vlaamse Gewest. Samen met hun talrijke zijbeekjes snijden deze drie beken diep in de Ukkelse zandbodem. Echte heuvelruggen en diepe dalen zijn het resultaat. Je kuiten zullen het voelen!

GROEN

Ukkel is erg groen. Alleen al het stukje Zoniënwoud dat op Ukkels grondgebied ligt, is 500 hectare groot. Vele huizen hebben (soms erg grote) tuinen. De gemeente telt ook verschillende mooie parken, bossen, natuurreservaten en nog een paar groengebieden met een onduidelijk statuut. Sommige van die gebieden hebben intussen de status van ‘groengebied’ gekregen, andere zullen deels verkaveld worden. Dat veel open ruimte in woningen en andere vastgoedprojecten wordt omgezet, is niet nieuw. Ukkel is in 200 jaar uitgegroeid van een kleine plattelandsgemeente met een paar duizend zielen tot een gemeente met ruim 80.000 inwoners. Daarbij zijn heel wat akkers, bossen, kastelen en landerijen verdwenen, maar gelukkig niet allemaal, zo zul je met je eigen ogen zien.

GROOT

Met een oppervlakte van 22,9 km2 is Ukkel de op een na grootste gemeente van het Brussels Gewest: ze beslaat 14 procent van het Brussels grondgebied. Qua inwoners is Ukkel de zesde gemeente van het Gewest. Dat is een hele prestatie, als je weet dat grote stukken van de gemeente niet bebouwd zijn. De bevolking van Ukkel groeit gestaag, maar iets minder snel dan het gewestelijk gemiddelde. De reden? Er worden minder kinderen dan gemiddeld geboren en de bevolking vergrijst.

INTERNATIONAAL

De groei van de Ukkelse bevolking is vooral toe te schrijven aan immigratie. Ukkel internationaliseert dus, maar in een iets trager tempo dan de rest van Brussel. Iets minder dan een derde van de bevolking van Ukkel komt uit het buitenland; van hen heeft twee derde de nationaliteit van een EU-land. Aan de Waterloosesteenweg ligt nog steeds de eerste Europese school van Brussel. Die trekt gezinnen aan die werken voor de Europese instellingen. De Fransen zijn veruit het best vertegenwoordigd in de buitenlandse bevolking van Brussel. Ze maken meer dan een derde uit van de buitenlandse bevolking van Ukkel en worden op grote afstand gevolgd door de Italianen, Portugezen en Spanjaarden. Het aantal Polen en Roemenen stijgt trouwens sinds de uitbreiding van de Europese Unie.

VOORSTAD VAN PARIJS?

Ongeveer een op de vijf bewoners van Ukkel heeft de Franse nationaliteit. Dat valt gedeeltelijk te verklaren door de aanwezigheid van het Lycée Français. In het uiterste zuiden van Ukkel, op de grens met de gemeente Linkebeek, lopen daar 2.800 leerlingen school. Het curriculum is er internationaler dan in de meeste andere scholen van het Lycée Français. Het feit dat er ook honderden Belgische kinderen les volgen, naast vele andere nationaliteiten, zal daar niet vreemd aan zijn. De geschiedenis van het Lycée Français gaat ver terug. Deze school werd gesticht in de buurt van het Zuidstation in 1907. Wat destijds een kleine jongensschool was, is uitgegroeid tot een echte mastodont met een heuse wachtlijst.

TREIN, TRAM, BUS EN AUTO

Drie grote verkeersassen doorkruisen de gemeente van noord naar zuid: de eerder volkse, westelijk gelegen Alsembergsesteenweg, de 19de-eeuwse Brugmannlaan, en meer oostelijk de Waterloosesteenweg. Heel wat mensen verlaten Brussel met de auto via Ukkel tijdens de spitsuren, dus het kan er heel druk zijn. Maar niet getreurd: wie de fi les beu is, kan rekenen op heel wat openbaar vervoer. Twee treinlijnen doorkruisen de gemeente, goed voor zes treinstations. Daar komen nog heel wat tramlijnen bovenop, waarvan er drie Ukkel rechtstreeks verbinden met het Zuidstation. Tel daarbij nog buslijnen (van zowel MIVB, TEC als De Lijn) die de verbinding maken met het stadscentrum, én een paar buslijnen die binnen Ukkel en de buurgemeentes circuleren. Alleen de metro ontbreekt, tot groot verdriet van de Ukkelaars.
STARTPUNT : TRAM 4 EN 92 TOT HALTE “HELDEN”