Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

visit.brussels kan gebruikersgegevens inzamelen tijdens het reserveren van via wat voor kanaal dan ook eigen producten of diensten (persoonlijk, telefoon, internet, enz.) , de mobiele applicatie van visit.brussels of sociale media, bij het aanmaken van een visit.brussels account, bij het aanvragen voor versturen van newsletters of tijdens browsen op de website of mobiele applicatie van visit.brussels. visit.brussels is houder van de bestanden die aangemaakt worden met de persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruikers. visit.brussels verplicht zich te voldoen aan de geheimhoudingsplicht van persoonlijke gegevens en aan de plicht om de gegevens in vertrouwen te behandelen en daartoe de nodige maatregelen te treffen ter vermijding van wijziging, verlies, behandeling of niet gemachtigde toegang, gelet op de staat van de technologie op elk moment volgens het bepaalde in de wetgeving op het gebied van persoonlijke gegevensbescherming die op elk moment in Belgïe van toepassing is. visit.brussels deelt de gegevens alleen met derden in die gevallen die door de toepasbare normen toegestaan zijn, zoals bijvoorbeeld aanbieders van externe service die optreden in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in naam van visit.brussels, of bevoegde autoriteiten die het aldus vereisen. visit.brussels kan haar huidige beleid updaten, waardoor het raadzaam is dat de gebruiker deze regelmatig bekijkt. De gebruiker aanvaardt dat de op het moment van het verzoek tot verlening van één van onze diensten de persoonlijke gegevens, zowel als de gegevens waartoe visit.brussels toegang heeft als gevolg van het browsen, verzoeken of gebruik van de diensten, opgenomen worden in een geautomatiseerd bestand, waarvan visit.brussels de titelhouder is, met als doelstelling het verlenen van de verzochte dienst en in het bijzonder teneinde: (1) het verlenen en ontwikkelen van diensten en verleningen betreffende de klantenservice of directe verkoop; (2) administratie van een visit.brussels account opdat de gebruiker op eenvoudige wijze kan het beheren, inclusief vanaf verschillende apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon);  (3) controle creditcards en andere betaalkaarten; (4) het controleren, behouden en ontwikkelen van systemen en statistische analyses van diverse aard; (5) het opsporen en/of voorkomen van fraude of overeenkomstige activiteiten van illegale aard; (6) het verlenen van toegevoegde diensten, verbeteringen in onze diensten en in de klantervaring bij het gebruik maken van de website of mobiele applicatie; (7) het te kennen geven, inclusief via elektronische middelen of mobiele apparaten van alle informatie, aanbiedingen, producten, diensten, nieuwigheden, push berichten, newsletters en publiciteit welke interessant voor u kunnen zijn betreffende andere producten. Vooral in het geval van de te versturen nieuwsbrieven. Deze omvatten producten die door visit.brussels aangeboden worden en door haarzelf of door samenwerkende instellingen uitgevoerd worden. In geval u geen commerciële communicaties via elektronische middelen wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de daartoe speciaal bestaande link in de newsletters die u ontvangt, zich afmelden via het daartoe speciaal bestaande vakje op de website, via het myvisit.brussels account of door zich op elk gewenst moment te richten tot visit.brussels via de volgende e-mail info@visit.brussels. De gebruiker staat, in ieder geval, in voor de waarheid van de verstrekte gegevens en is verantwoordelijk voor het aan visit.brussels communiceren van alle mogelijke wijzigingen van die gegevens, waarbij visit.brussels het recht behoudt elke gebruiker die valse gegevens verstrekt, onverminderd andere acties die rechtens noodzakelijk zijn, van de geregistreerde diensten uit te sluiten. Ten slotte wordt de gebruiker geïnformeerd dat deze om de rechten tot toegang, wijziging, oppositie en annulering uit te oefenen zich kan richten tot visit.brussels middels een schriftelijk verzoek, aan het postadres visit.brussels vzw, 2-4 Koninklijkestraat, 1000 Brussel of tot info@visit.brussels.