Screen Brussels Film Commission

Onze website is in op bouw, bedankt voor uw geduld.

Voor alle informatie, aarzel niet  ons te contacteren!

Wij staan klaar :

om te informeren, te gidsen en om te helpen om filmtoelatingen te krijgen en voorbehouden parkeerplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

om het zoeken naar decors en/of specifieke filmlocaties te vergemakkelijken.

om contacten te leggen met mensen of organisaties die van betekenis kunnen zijn voor het project. 

Voor alle tournage aanvraagen

Schrijf ons aan: tournage@visit.brussels

In uw e-mail, gelieve te verklaren: De locaties + uit hoeveel personen uw team bestaat + data en draaiuren + een synopsis.

Als u parkeergelegenheid wilt reserveren, meld dan ook:

 • De straatnamen en huisnummers waarvoor u wilt parkeren + de uren en data + de contactgegevens van de regisseur + het facturatie-adres
 • We sturen u dan een invulformulier toe met de dossierkosten.
 • Gelieve uw aanvragen zo weinig mogelijk te wijzigen en aan te passen.
 • Denk er ook aan om uw aanvragen lang genoeg op voorhand in te dienen (5 tot 10 werkdagen voor de start van de opnames).

Opmerkingen :

 • De termijnen waarmee rekening moet gehouden worden om een filmtoelating of technische interventie aan te vragen, variëren naargelang de betrokken gemeenten en de omvang van de aanvraag. Hoe vroeger de aanvraag ingediend wordt, des te groter de kans op een positieve reactie van de betrokken overheid.
 • De prijzen voor filmtoelatingen en het reserveren van voorbehouden parkeerplaatsen variëren naargelang de betrokken gemeenten. De kosten moeten voor het begin van de opnames door de productie betaald worden. 

De productie verbindt zich ertoe :

 • om zich te houden aan de voorschriften van de gemeentelijke overheid en van de Brusselse politie die via screen.brussels filmcommission gecommuniceerd worden.
 • om erover te waken dat de mensen uit de buurt (buurtbewoners, handelaars,...) zo weinig mogelijk last hebben van de opnames, met name ook door de huis-aan-huisbedeling van informatie over de opnames. Gelieve er ook voor te zorgen dat daarop het telefoonnummer van een verantwoordelijke wordt vermeld.
 • om zich met burgerzin en met respect voor de locatie te gedragen.
 • om de locatie na de opnames in haar oorspronkelijke staat achter te laten.
 • om zich ervan te verzekeren dat de verkeersborden voor de voorbehouden parkeerplaatsen in overeenstemming met de aanvraag zijn geplaatst.
 • om de uitgereikte toelatingen te tonen aan vertegenwoordigers van de overheden. 

Contact  

Fotogalerij

Brussels Film Office