Sociale bijdrage

Aanbevolen adressen

 • Oxfam Solidariteit

 • De 15 leden van de confederatie Oxfam International zijn actief in 98 landen wereldwijd.

  Oxfam-Solidariteit is een nationale, tweetalige organisatie die in 1996 ontstond uit de fusie van Oxfam-België en Oxfam-Projecten. Ze voert campagnes, organiseert educatieve activiteiten en oefent druk uit op het beleid. Met haar tweedehandsactiviteiten kan Oxfam-Solidariteit fondsen inzamelen om haar projecten in Zuid en Noord te steunen.
   

   

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Vrijwilligerswerk doen
  • Uw verborgen schatten (naar tweedehandswinkels van Oxfam-Solidariteit brengen)
  • Wenskaarten versturen

  www.oxfamsol.be
  Tel. +32 2 412 12 50

 • Les Petits Riens    

 • Concreet,verleent Spullenhulp bijstand aan mensen in materiële en/of morele nood, door hen - naargelang hun persoonlijke behoeften en potentieel - onthaal, begeleiding, ondersteuning, opleiding, administratieve of materiële hulp, ...ten einde hen er opnieuw bovenop te helpen,...hen weer op weg naar een zelfstandig bestaan te zetten, ...hen te helpen zich maatschappelijk te reïntegreren. Deze hulpverlening wordt aangebracht via diverse sociale projecten, die zich richten tot uiteenlopende doelgroepen : daklozen, gezinnen en alleenstaanden in moeilijkheden, stagiairs in opleiding of op weg naar sociaal-economische reïntegratie, ...
   

   

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Een gift in natura : u wenst een tweede leven te geven aan uw kleren, schoenen, meubelen, boeken, huishoudtoestellen,... Aarzel niet deze aan hen toe te vertrouwen. Ze zullen er minderbedeelden gelukkig mee maken en helpen hun sociale actie te financieren.
  • Vrijwilligerswerk doen

  www.petitsriens.be
  Tel. +32 2 537 30 26

 • De Samaritanen

 • De organisatie "De Samaritanen" is een vereniging zonder winstoogmerk. "De Samaritanen" vzw werd in 1994 opgericht door Claude Vander Elst en heeft als doel : het helpen van daklozen en andere hulpbehoevenden in Brussel via een wekelijkse soep- en broodjesbedeling in de gang van het Centraal Station. Tegelijkertijd trachten ze dekens en slaapzakken te bezorgen (en dit in het bijzonder voor degenen die op straat slapen. Dit alles is echter afhankelijk van de schenkingen die ze zelf ontvangen. Dit initiatief vindt elke dinsdagavond plaats om 19.30u in de gang die het Centraal Station verbindt met de Brusselse metro.

  www.les-samaritains.org
  Tel. +32 2 472 33 03 30

 • Opération SHOE BOX

 • In 1999 werd de actie opgestart door de vzw. De Samaritanen uit Brussel. Dankzij deze actie werden er in 2011 bijna 15.500 dozen ingezameld voor de daklozen en de kansarme gezinnen in België! Deze geschenken worden door verschillende organisaties tijdens de eindejaarsfeesten uitgedeeld (De Samaritanen, de Restos du Cœur, Poverello...). De schoenendozen bevatten enkele voedingswaren en drank (alcoholvrij, niet bederfbare producten, gemakkelijk te openen en klaar om te gebruiken...en een wenskaart. De dozen worden verpakt als kerstgeschenk... U kan uw Schoenendozen binnen brengen bij de inzamelplaatsen van 1 tot en met 23 december. 

  www.shoe-box.be

 • Restos du Cœur

 • 'Restos du Cœur' biedt een gastvrije en vriendelijke omgeving die tegemoet komt aan de voedselbehoeften van kansarme personen of van mensen die in grote armoede leven. De vereniging spant zich eveneens in om sociale problemen op te lossen en gepaste hulp te bieden. De acties die de vereniging onderneemt, zijn zoveel mogelijk preventief: ze richt zich op het vermijden van een verergering van de toestand waarin de personen die een beroep op haar doen, verkeren. Ze probeert zowel iets te veranderen aan de sociale context die de armoede teweegbrengt, als hulp te bieden aan de slachtoffers ervan. De Federatie van de "Restos du Cœur" van België omvat vandaag 15 restos (11 in Wallonië, 2 in Vlaanderen en 2 in Brussel), verdeeld over heel het Belgische grondgebied.

   

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Vrijwilligerswerk doen
  • Een activiteit organiseren
  • Het boek " Au cœur des Restos " kopen

  www.restosducoeur.be 
  Tel. +32 81 22 88 26

 • Poverello

 • "Er zijn lijden dat niemand kan verhelpen. De pijn van een ongeneeslijke ziekte die jaren aansleept, het verlies van een dierbaar familielid, ... hier kan niemand iets aan veranderen. Het enige wat we dan kunnen doen is de andere helpen zijn lijden en verdriet te dragen, zodat hij zich gesteund weet en voelt dat hij er niet alleen voorstaat".
  Elk jaar krijgen ze rond deze periode heel wat aanbiedingen van mensen die tijdens de feesten willen komen meehelpen.  Ze zijn daar heel dankbaar voor maar op sommige momenten is de equipe van vrijwilligers al voltallig.  Kandidaat vrijwilligers die niet aan het werk kunnen tijdens een feest kunnen eventueel een andere dag voor stellen om te komen meehelpen. Deze ' feesten ' gaan overdag door en niet zozeer op kerst- of nieuwjaarsavond zelf. Wie geïnteresseerd is, om op één of andere manier hier aan mee te helpen, neemt best contact op met de afdeling die hij of zij verkiest. 

  Hoe helpen ?

  • Vrijwilligerswerk doen

  www.poverello.be
  Tel. +32 2 511 52 12

 • Straatverplegers

 • De vereniging is opgericht met de overtuiging dat het mogelijk was om de hygiëne en gezondheid van mensen die op straat leven, te verbeteren. Hun werk op straat bestaat erin de zorg te decentraliseren en de daklozen te ontmoeten. Ze willen direct optreden, daar waar ze zijn, in hun eigen omgeving en gratis.

  Op dit ogenblik stelt de vzw geen sociale assistenten of opvoeders te werk. Er bestaan al talloze verenigingen die maatschappelijke werkers hebben op het terrein. Ze willen hun werk niet ondermijnen maar met hen samenwerken. De activiteiten van de vzw vullen het werk van de andere vzw's aan.
   

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Vrijwilligerswerk doen
  • Een actie organiseren
  • Solidariteitscadeaus

  www.infirmiersderue.org
  Tel. +32 2 265 33 00

 • Dokters van de Wereld

 • Elke dag verzorgen hun vrijwilligers hulpbehoevende mensen: slachtoffers van natuurrampen, ziektes en gewapende conflicten, vluchtelingen, minderheden, straatkinderen en al wie verstoken blijft van gezondheidszorg. Dokters van de Wereld heeft programma's in heel de wereld. De Belgische delegatie is op dit moment actief in de Democratische Republiek Congo en in Mali. Maar via haar internationale netwerk heeft Dokters Van de Wereld meer dan 185 internationale projecten lopen in 60 landen.
   

   

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Vrijwilligerswerk doen
  • Een actie ontwerpen
  • Solidariteitscadeaus

  www.doktersvandewereld.be 
  Tel. +32 2 648 69 99

 • Artsen Zonder Grenzen (AZG)

 • Artsen Zonder Grenzen is een internationale en onafhankelijke, medische humanitaire organisatie. Wij bieden medische hulp aan mensen die te kampen hebben met levensbedreigende situaties: bij gewapende conflicten, maar ook bij epidemieën of natuurrampen. Artsen Zonder Grenzen is een vereniging zonder winstoogmerk, die in 1971 in Frankrijk werd opgericht door artsen en journalisten. Vandaag is de organisatie uitgegroeid tot een internationale beweging met vijf operationele afdelingen (die de projecten op het terrein in goede banen leiden), 23 nationale bureaus (die zich hoofdzakelijk bezighouden met het aanwerven van vrijwilligers en contacten met de media, instanties en het grote publiek) en een internationaal bureau dat gevestigd is in het Zwitserse Genève. De organisatie won in 1999 de Nobelprijs voor de Vrede en leidt vandaag projecten in meer dan 60 landen.
   

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Een actie organiseren
  • Fondsenwerving

  http://msf-azg.be
  Tel. +32 2 474 74 74

 • Het Rode Kruis

 • Elk jaar als de buitentemperatuur daalt, bereiden de vrijwilligers van het Rode Kruis hun winterplan voor ten behoeve van daklozen en kansarmen. In Antwerpen, Luik, Gent, Namen, Brussel enz. worden tal van sociale initiatieven genomen. Dankzij de diverse activiteiten van het Rode Kruis in binnen- en buitenland biedt deze vereniging een unieke kans tot samenwerking aan bedrijven die zich wensen te engageren voor sociale activiteiten en hulp aan kansarmen. Het Rode Kruis van België heeft typische behoeften die verbonden zijn aan de organisatie van bepaalde activiteiten en voor de vervanging van materiaal dat nodig is voor de reguliere werking. Ontdek de mogelijkheden voor corporate partnership op.
   

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Vrijwilligerswerk doen
  • Partnership met bedrijven

  www.rodekruis.be
  Tel. +32 2 371 31 11

 • Damiaanactie

 • Damiaanactie bestrijdt lepra, tbc en leishmaniasis in Azië, Afrika en Amerika. Damiaanactie is een niet-gouvernementele organisatie. Damiaanactie helpt mensen, politieke en religieuse overtuigingen spelen daarbij geen rol. Waardigheid teruggeven, lot in eigen handen nemen, ... samenwerken met de lokale bevolking, ...Damiaan als inspiratiebron. Damiaanactie kiest voor gezondheidszorg op lange termijn, niet zozeer voor acute interventies. Een verschil met de meeste andere NGO's. 
  En een keuze die hun werking grotendeels bepaalt: gespecialiseerde medische hulpverlening, wetenschappelijke begeleiding, internationale samenwerking, lokaal personeel.
   

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Vrijwilligerswerk doen
  • Partnership met bedrijven

  www.actiondamien.be
  Tel. +32 2 422 59 11

 • UNICEF 

 • UNICEF (Kinderfonds van de Verenigde Naties) werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht (1946) om alle kinderen te helpen die slachtoffer werden van het geweld. De rode draad doorheen het werk van UNICEF is het Kinderrechtenverdrag. Alle kinderen hebben immers gelijke rechten. En die rechten moeten gerespecteerd worden.UNICEF komt op voor de rechten van ieder kind. Ga eens piepen bij That's right, daar vind je alle kinderrechten op een rij.

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Een actie organiseren

  www.unicef.be
  Tel. +32 2 230 59 70

 • Plan België

 • Als onafhankelijke ngo ontwikkelt Plan België projecten in 3 specifieke domeinen. Daarbij geldt als rode draad het respect en de promotie van de kinderrechten, zoals opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind: seksueel-reproductieve gezondheid en rechten, toegang tot kwaliteitsvol onderwijs, kinderen in moeilijke omstandigheden.
   

  Hoe helpen ?

  • En gift overmaken
  • Word Plan ouder : ook als team, afdeling of onderneming kan u Plan Ouder worden. Ideaal om de solidariteit en de groepsgeest te stimuleren bij uw medewerkers.
  • Een giftcertificaat om af te geven : na uw bestelling van uw gewenste Plan Cadeau ontvangt u een mooie wenskaart. Daarop staat een foto van het gekozen geschenk en de uitleg van wat Plan met uw gift kan doen.
  • Vrijwilligerswerk doen
  • Uw eigen plan maken : activiteiten, doelgroepen tot medewerkers en missie. Een actie op maat is daarom het meest zinvol voor u en voor Plan. Samen bekijken we hoe uw engagement het best vertaald wordt in een concrete samenwerking. Door hun apolitieke en areligieuze opstelling is het louter een kwestie van samen objectieven bepalen. 

  www.planbelgique.be 
  Tel. +32 2 504 60 00

 • Les Stations de Plein Air 

 • De vzw 'Les Stations de Plein Air' organiseert al meer dan 75 jaar activiteiten voor kinderen tijdens de schoolvakanties. De huidige vereniging ontvangt op de site van het Parmentierpark in Sint-Pieters-Woluwe kinderen tussen 3 en 15 jaar oud. De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen en in het bijzonder voor kansarme kinderen.

  Met de steun die de vereniging krijgt, is zij in staat het vakantieonthaal uit te breiden voor kinderen uit kansarme gezinnen.
   

   

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken

  www.parcparmentier.be
  Tel. +32 2 779 88 47

 • Badje

 • 'Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l'Enfance' zag het licht in 1998. Het is een pluralistische federatie van Brusselse organisaties die werken rond kinderopvang. Deze federatie werd opgericht om de belangen te behartigen van een sector die tot dan onzichtbaar was voor overheidsinstanties: de na- en buitenschoolse opvang. Badje houdt zich bezig met diverse thema's, o.a. de integratie van kinderen met een handicap in de buitenschoolse opvang.

  www.badje.be   
  Tél. +32 2 248 17 29

 • Make-A-Wish

 • Voor een ziek kind is het realiseren van een wens een dubbel magisch moment. Eerst en vooral gaat natuurlijk de droomwens van het kind in vervulling, maar daarbij komt ook nog eens dat het kind dat geluk met zijn familie en vrienden kan delen. Make-A-Wish biedt het kind inderdaad de kans om een positieve ervaring samen met zijn naasten te beleven. Die momenten blijven dan ook voortleven in de harten van de kinderen. Voor hen zijn het tekenen van hoop, geluk en steun die hen in staat stellen het leven van elke dag aan te kunnen. Vaak putten kinderen daar de kracht uit om verder te vechten voor hun uiteindelijke genezing. Om al die redenen zetten de vrijwilligers, de peters/meters en de donateurs van Make-A-Wish alles in het werk om al die kinderwensen in vervulling te laten gaan. Toch willen ze nog beter doen en nog verder gaan. Daarvoor moeten zij echter een beroep doen op u, op uw tijd, uw financiële steun, uw netwerk ... 
   

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Vrijwilligerswerk doen
  • Sponsoring
  • Een wens ondersteunen

  www.makeawishsud.be 
  Tel. +32 2 420 22 24

 • CliniClowns

 • De Cliniclowns zijn sinds 1994 zichtbaar aanwezig in heel wat Belgische ziekenhuizen. Het team bestaat momenteel uit ongeveer twintig clowns en zij bezoeken iedere dag van de week zieke kinderen. Hun clowns brengen afleiding en plezier aan kinderen en jongeren die door een tijdelijke of langdurige ziekte of handicap in een ziekenhuis, instelling of andere verzorgende omgeving verblijven. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen specifieke wensen en behoeften. Dat vraagt om verschillende soorten afleiding en plezier die passen bij het kind en de omgeving. De cliniclown brengt op een artistieke en sociale manier afleiding en plezier door middel van humor, spel, verbeelding en creativiteit. Dat is de kracht van de cliniclowns.
   

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Een actie organiseren: Ook als uw bedrijf niet direct tot een financiële ondersteuning wil overgaan, kan u hen misschien helpen. Gelukkig heeft onze organisatie sinds het prille begin, altijd beroep kunnen doen op verschillende bedrijven die geen financiële middelen ter beschikking stellen maar die hun diensten of producten gratis ter beschikking stellen.

  www.cliniclowns.be   
  Tel. +32 3 458 79 00

 • Stichting tegen Kanker

 • De Stichting blijft de enige humanitaire instelling in de kankerbestrijding die nationaal werkt, in overeenstemming met de federale en de regionale bevoegdheden en met de politieke prioriteiten op het vlak van de volksgezondheid. De doelstellingen van de Stichting zijn onveranderd: steun aan het wetenschappelijk kankeronderzoek, sociale dienstverlening en gezondheidsvoorlichting en opvoeding. 

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Vrijwilligerswerk doen
  • Een actie organiseren
  • Partner worden

  www.cancer.be
  Tel. +32 2 800 15 802

 • Stichting mimi

 • De stichting mimi helpt kankerpatiënten hun waardigheid te behouden om zo beter de ziekte te kunnen doorstaan. Drie diensten worden gratis aangeboden aan patiënten tijdens hun behandeling: begeleiding door een psychologe, aangepaste schoonheidsbehandelingen en kapseladvies. In 2011 hebben bijna 15.000 patiënten gebruik gemaakt van de diensten van Stichting Mimi. Zachtheid tegen wanhoop. Welzijn tegen pijn. Een andere manier om de ziekte aan te pakken met één en hetzelfde doel: verzorgen en genezen.

  De stichting mimi is momenteel aanwezig in vier ziekenhuizen: 

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Een legaat doen
  • Een evenement organiseren
  • Een produkt kopen

  www.mimi-foundation.org
  Tel. +32 2 645 01 90

 • Handicap International

 • Handicap International is een onafhankelijke internationale niet-gouvernementele organisatie (ngo) die vooral bekend is voor haar strijd tegen antipersoonsmijnen en clustermunitie en de hulp aan de slachtoffers daarvan. Intussen zijn de activiteiten van Handicap International veel ruimer. Zo helpt hun organisatie ook mensen met een ander soort handicap en legt ze zich in tal van ontwikkelingslanden toe op verschillende thema's.

   

   

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Fondsenwerving
  • Vrijwilligerswerk doen 
  • Eindejaarskaarten van Handicap International aankopen: U kunt een eigen tekst en uw bedrijfslogo toevoegen. Via www.handicapcards.be kunt u ook een brochure aanvragen.

  www.handicapinternational.be
  Tel. +32 2 233 01 82

 • " Brussel voor Allen " - AMT Concept

 • "Toerisme voor iedereen" is sinds 2005 het doel dat de vzw AMT Concept voor ogen heeft met hun website " Brussel voor Allen ". Deze site biedt de personen met beperkte mobiliteit als het ware een toegankelijkheidsdiagnose. De website " Brussel voor Allen " richt zich tot personen met beperkte mobiliteit die informatie zoeken voor hun verblijf in Brussel maar is ook een efficient hulpmiddel voor reisbureaus en reisorganisatoren die vervoer of logiesdiensten verstrekken.  Deze site geeft informatie over de toegankelijkheid van verblijfsaccomodaties, hotels, restaurants, winkel, sport en vrijetjidcentra. 

  www.brusselsforall.be
  Tel. +32 2 705 03 48

 • Brailleliga

 • Sinds haar oprichting in 1922 helpt de Brailleliga blinde en slechtziende personen op vele domeinen: sociaal, professioneel, cultureel, ... De Brailleliga organiseert jaarlijks diverse activiteiten die verband houden met haar missie. De doelstellingen van deze activiteiten? Het ziende publiek sensibiliseren, oogziekten voorkomen, informatie verstrekken aan blinden en slechtzienden, geld inzamelen, ...

  Hoe helpen ?

  • De gift bij speciale gebeurtenissen : sommige mensen nodigen bijvoorbeeld ouders of vrienden, die hun sympathie willen uiten ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis (huwelijk, verjaardag, pensioen), uit om een schenking te doen aan de Brailleliga..
  • Wenskaarten kopen: door hun wenskaarten te kopen, draagt u bij tot de financiering van hun Sociale dienst.
  • Vrijwilligerswerk doen : de vrijwilligers kunnen kiezen tussen een hele reeks taken: inlezen en opnemen van boeken, culturele en creatieve activiteiten, animatie van de stands, administratieve taken, ....
  • Bericht aan de bedrijfsleiders : u kunt de blinden en slechtzienden heel concreet helpen door hen een plaats als bediende, arbeider of stagiair in uw onderneming aan te bieden.

  www.braille.be
  Tel. +32 2 533 32 11

 • Gratte  

 • 'Gratte' is de naam van een klein verlaten gehucht in de Ardèche dat een handvol Belgen op het eind van de jaren 60 hebben ontdekt. Voortrekkers waren Alain Roba en zijn vrouw. Zij raken verliefd op die plek en zetten alles in het werk om deze locatie te koppelen aan de andere passie in hun leven: mensen met een handicap te integreren in het gewone leven van elke dag. 
  Op die manier zag het project Gratte het leven: het organiseren van vakantiekampen om het gehucht (dat hoofdzakelijk uit vier huizen bestaat) nieuw leven in te blazen door er valide jongeren en jongeren met een handicap uit te nodigen. 

   

  Hoe helpen ?

  • Vrijwilligerswerk doen
  • Een activiteit organiseren

  www.gratte.org
  Tel.+32 2 535 70 80

 • WWF

 • WWF is een van de meest omvangrijke en gerespecteerde internationale natuurbehoudorganisaties ter wereld. Hun netwerk bestaat uit meer dan 90 kantoren in meer dan 40 landen. Ze werken zowel lokaal als mondiaal. De meeste WWF-projecten worden lokaal uitgevoerd en zijn heel gevarieerd. Het gaat van de oprichting van een kleuterschool in Congo tot de acties in jouw supermarkt. Van de bescherming van de habitat van de orang-oetans tot het oprichten van reservaten voor de reuzenpanda.

   

   

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Een dier adopteren : door hun organisatie te steunen, lever je een belangrijke bijdrage aan de toekomst van de planeet. Jouw bijdrage laat hen toe om programma's op te zetten op het terrein, in samenwerking met de lokale bevolking, die effectief resultaten opleveren.

  www.wwf.be
  Tel. +32 2 340 09 99

 • Greenpeace

 • Greenpeace is een van de grootste en bekendste milieuorganisaties ter wereld. Het voert campagne om houdingen en handelingen te veranderen, het milieu te beschermen en de vrede te bevorderen. Greenpeace werkt onafhankelijk en is actief over de hele wereld. Daarbij gaat ruime aandacht naar oplossingen. Zo ijvert Greenpeace voor hernieuwbare energie, de bescherming van oerbossen, duurzame landbouw zonder ggo's en gifvrije elektronica. 
   

   

  Hoe helpen ?

  • Een gift overmaken
  • Vrijwilligerswerk doen

  www.greenpeace.org
  Tel. +32 2 274 02 00

 • Eqla

 • Eqla is een Franstalige Belgische vereniging die dagelijks werkt met en voor blinden en slechtzienden
  Sinds 1922 bevordert Eqla hun integratie in de samenleving door oplossingen aan te reiken voor hun autonomie en ontwikkeling:

  • globale en gepersonaliseerde steun (school of sociaal), 
  • opleidingen over nieuwe technologie, 
  • toegang tot culturele en vrijetijdsactiviteiten,
  • uitlening van boeken (braille, audio, grote letters en tactiele boeken) en aangepaste spelletjes,
  • transcriptiecentrum. 

  Eqla biedt ook cursussen en evenementen over slechtziendheid aan, om het grote publiek en professionals bewust te maken van de realiteit van slechtziendheid.
   
  Hoe kan je hen steunen?

  • Doe een schenking of legaat 
  • Vrijwilligerswerk 
  • Zakelijk partnerschap       

  www.eqla.be
  Tel.: 32 (0)2 241 65 68
  info@eqla.be