Steunfonds voor investeringen in gezondheid en veiligheid verbonden aan het label ‘Hygiëne & Veiligheid’

Deze projectoproep staat open van dinsdag 3 juli 2020 tot en met vrijdag 30 oktober 2020.   

Welkom, u staat op het punt uw project in te dienen! 

Houd rekening met de volgende informatie. Het is immers absoluut noodzakelijk de projectoproep volledig te lezen en de subsidiabiliteits- en indieningscriteria na te gaan alvorens een procedure voor het aanvragen van fondsen op te starten. Het is ook belangrijk om de deadlines na te leven en de instructies op te volgen betreffende de documenten die ter ondersteuning van uw aanvraag moeten worden ingediend, met inbegrip van een aantal verplichte bijlagen. Pas wanneer uw dossier volledig is, kan visit.brussels overgaan tot het onderzoek van uw aanvraag. 

Projectoproep & FAQ

 • Projectoproep
  Deze projectoproep beschrijft het project en de subsidiabiliteitscriteria. Ze omvat onder meer: de doelstellingen van het fonds, de subsidiabiliteitscriteria (criteria, soort organisatie, soort uitgaven, toekenningsvoorwaarden), de selectieprocedure en -criteria, de betalingsvoorwaarden, het tijdschema. 
 • FAQ van het fonds

Motiveringsdossier

Het motiveringsdossier bevat: 

 • Verplicht inschrijvingsformulier
  Zorg ervoor dat u alle nodige bewijsstukken bij uw formulier hebt gevoegd voordat u met uw aanvraag begint.
 • Formulieren voor de verplichte bijlagen:  
  • In te vullen voorlopige begroting
  • Verklaring op erewoord
  • Een kopie van de offertes voor alle voorziene kosten
  • Een bankattest met stempel en handtekening van de bank waaruit blijkt dat het rekeningnummer wel degelijk toebehoort aan de begunstigde (d.w.z. de entiteit die het project indient);

Het volledige motiveringsdossier moet ten laatste op 30 oktober 2020 ingediend zijn.

Het dossier kan in het Nederlands of Frans worden ingediend. 

Als u geen antwoord vindt op uw vraag in de FAQ's, gelieve contact op te nemen met het team dat verantwoordelijk is voor deze steunfonds: Labelfund@visit.brussels   

Terug naar de pagina met de beschrijving van alle stimuleringsfondsen