Steunfondsen om er weer bovenop te komen: Brussel staat voor je klaar!

Steunfondsen om er weer bovenop te komen: Brussel staat voor je klaar!

Operatoren uit de toeristische sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beheerders van toeristische, culturele en erfgoedattracties, actoren uit de artistieke en culturele wereld, evenementenlocaties, organisatoren van evenementen... visit.brussels en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunen je!

Tussen juni en oktober 2020 waren vijf ondersteuningsfondsen - voor een totaal bedrag van € 5.000.000 - beschikbaar om uw 'customer centric' relanceprojecten op korte termijn financieel te ondersteunen.

De aanvragen om in aanmerking te komen voor die fondsen en de bijbehorende projectoproepen werden op vrijdag 30 oktober 2020 afgesloten. Het is sindsdien niet meer mogelijk om projecten voor die vijf fondsen in te dienen.

Onze teams blijven intussen wel werken in het kader van de verschillende fasen van het relanceplan voor de toeristische, de culturele en de evenementensector, die zo levensnoodzakelijk zijn voor onze hoofdstad.

Wat, voor wie, hoeveel, hoe, wanneer en onder welke omstandigheden? Ontdek hieronder per fonds een samenvatting van de antwoorden op die vragen.

De fondsen werden beschikbaar gesteld op basis van een in te dienen dossier. Voor elk fonds golden specifieke criteria om ervoor in aanmerking te komen en er was hiervoor een specifieke planning opgesteld. De projecten die aan de criteria beantwoordden, werden behandeld in de volgorde dat we ze ontvingen. 
Er kon per fonds slechts één project worden ingediend (met uitzondering van het Steunfonds voor congressen, vergaderingen, b2b-evenementen), maar de verschillende fondsen waren wel cumuleerbaar (een operator kon dus verschillende projecten voor de verschillende fondsen indienen).

1. Steunfonds voor Brusselse b2c en b2b-evenementen

Dit fonds was bedoeld om de Brusselse evenementen te ondersteunen die worden geconfronteerd met uitgaven voor

  • materiaal voor bescherming en hygiëne (handschoenen, mondmaskers, hydroalcoholische gel, enz.), 
  • materiaal voor het beheer van stromen, circulaties en tellingen, 
  • kosten in verband met de beveiliging en/of bewaking, stewards, vrijwilligers om de gezondheidsmaatregelen toe te passen,

kosten in verband met de implementatie van digitale touchless oplossingen voor de ticketverkoop.

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten (uiterste datum voor indienen van de aanvraag: 30 oktober 2020)

2. Steunfonds voor investeringen in ‘touchless’ technologie

Dit fonds was bedoeld om de ontwikkeling van 'touchless'-diensten te ondersteunen en op die manier de heropening van de verschillende attracties en culturele plaatsen vlotter te laten verlopen en de bezoekers op die manier gerust te stellen (€ 500.000 totaal budget, maximaal € 10.000 per operator)

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten (uiterste datum voor indienen van de aanvraag: 30 oktober 2020)

3. Steunfonds voor investeringen in gezondheid en veiligheid verbonden aan het label ‘Hygiëne & Veiligheid’

Deze projectoproep was bedoeld om toeristische, culturele en erfgoedattracties en de evenementenlocaties te ondersteunen, zodat ze zich konden uitrusten om het 'Hygiëne & Veiligheid'-label te verkrijgen (€ 500.000 totaal budget, maximaal € 10.000 per operator).

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten (uiterste datum voor indienen van de aanvraag: 30 oktober 2020)

4. Steunfonds voor congressen, meetings, b2b-evenementen

Deze projectoproep had ten doel om de organisatoren van b2b-evenementen (minstens 200 deelnemers, 2 dagen, een overnachting te Brussel) financieel te ondersteunen door hen een subsidie toe te kennen die in 2020 zal moeten worden geïnjecteerd in de betaling van de locatie van hun evenement (€ 2.000.000 totaal budget, maximaal € 50.000 per evenement dat in aanmerking komt en maximaal 50 % van het bedrag van de huur van de zaal).

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten (uiterste datum voor indienen van de aanvraag: 30 oktober 2020)

5. Steunfonds voor investeringen in digitale technologie  

Dit fonds ondersteunde de investering op lange termijn in duurzame digitale technologieën die inspelen op de nieuwe verwachtingen van de klanten en de bezoekers en die ten doel hadden om hun ervaring te verrijken (€ 500.000 totaal budget, maximaal € 30.000 per operator, 50 % van het totale investeringsbedrag en 100 % van het totale bedrag voor de installatie van de culturele en toeristische informatieschermen 'visit.brussels touch').

FAQ-lijst, gedetailleerde criteria en een link naar deze oproep tot het indienen van projecten (uiterste datum voor indienen van de aanvraag: 30 oktober 2020)