Veranderingen in het Brusselse juridische landschap op til voor verenigingen

Veranderingen in het Brusselse juridische landschap op til voor verenigingen

De modernisering van de Belgische wetgeving voor zakelijke en ondernemersactiviteiten die eind vorig jaar aangekondigd werd en begin 2018 werd bevestigd, heeft ook betrekking op het opzet en het beheer van verenigingen.

De voorziene verandering heeft betrekking op de volgende belangrijke aspecten:

  • Het fusioneren van bepaalde wetten m.b.t. bedrijven en verenigingen;
  • Het makkelijk opzetten van economische activiteiten, ook door verenigingen;
  • De toepassing van de wet op de insolvabiliteit, die ook zal gelden voor verenigingen.

De internationale verenigingen hebben hun opmerkingen overgemaakt aan het Ministerie van Justitie via de Federatie van Europese en Internationale vereningingen in Belgie – FAIB.

Het parlementaire debat hierover is voorzien voor de lente en zal voor het einde van het jaar afgerond zijn. Men rekent erop dat de wet in 2019 in voege kan treden. Bedrijven, verenigingen en stichtingen zullen van een overgansperiode kunnen genieten, om hen toe te laten zich aan de nieuwe regelgeving aan te passen.

Meer informatie volgt de komende maanden, wanneer de verschillende partners van visit.brussels ons hun bemerkingen zullen hebben overgemaakt.